Vilka formkrav finns för en generalfullmakt? Vem får bevittna?

2019-09-27 i Formkrav
FRÅGA
Vem får inte bevittna en generalfullmakt? Min släkting, som är min pappas kusin, är fullmaktsgivare. Jag ska bli "fullmäktig". Hon har inga närmare släktingar. Får min bror och svägerska bevittna? Det är ju hennes namnteckning som ska bevittnas. Tacksam för snabbt svar.
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att konstatera att begreppet generalfullmakt inte finns i lagen utan brukar användas som en beteckning på en fullmakt utan några gränser alternativt med mycket vida gränser. Generalfullmakter brukar således vara allmänt hållna i beskrivningen av vad fullmäktige kan göra för huvudmannens räkning.

Det finns inga särskilda formkrav för en generalfullmakts giltighet. Detta innebär att det inte krävs att fullmakten är bevittnad för att vara giltig. Fullmakten behöver inte ens vara skriftlig för att vara giltig. Omfattar fullmakten avtal om köp, byte eller gåva av fast egendom måste dock fullmakten vara skriftlig för att vara giltig, avtalslagen 27 § 2 st.

Det rekommenderas dock alltid att fullmakter är skriftliga och bevittnade av två personer ur bevishänseende. Vill man, eller måste fullmakten, vara skriftlig och vill man att några ska bevittna fullmakten så görs detta på ett fullgott sätt genom att två individer som inte är släkt med den vars underskrift som bevittnas skriver under fullmakten. De två vittnena ska skriva under med namn och datum. Jag rekommenderar därför i ditt fall att några som inte är släkt med fullmaktsgivaren bevittnar fullmakten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (156)
2020-05-25 Måste vittnen till en framtidsfullmakt ange hemvist och yrke?
2020-05-21 Är det möjligt att ha två likalydande original av framtidsfullmakter?
2020-05-11 Solennitetsvittnen vid framtidsfullmakt
2020-04-10 Handlingens giltighet och dess formkrav

Alla besvarade frågor (81730)