Vilka för- och nackdelar finns det med äktenskapsförord?

FRÅGA
Hej!Mina vänner ska gifta sig och har kommit fram till att både tillgångar som finns innan äktenskapet och det som intjänas under äktenskapet ska vara enskild egendom (regleras i äktenskapsförord). Även det som ersätter enskild egendom samt avkastning ska vara enskild. De är insatta i vilka konsekvenser detta får vid en eventuell bodelning rent juridiskt, men det vore värdefullt att få er syn på saken gällande vilka för- och nackdelar som kan finnas med detta upplägg. En fördel är såklart att man inte riskerar att behöva dela upp sin egendom vid en bodelning. Men en nackdel måste väl vara att den som t ex är hemma mer med barnen inte får ta del av den andra makens tillgångar som hen har kunnat tjäna in under tiden, vid en eventuell bodelning? Finns andra aspekter som är viktiga att ha med sig när man skriver ett så här strikt äktenskapsförord? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det finns många anledningar till att vilja skydda sin egendom genom äktenskapsförord. Exempelvis kan någon av makarna fått ett arv från sina föräldrar, någon av makarna har barn från tidigare förhållanden eller om någon av makarna är företagare. Vid t.ex. en skilsmässa kan även ens företag ingå i bodelningen vilket kan bli problematiskt för verksamheten. Äktenskapsförord kan även vara aktuellt om makarna har olika stora ekonomiska tillgångar, om man delar ett sommarhus med släkten eller om man har någon betydelsefull egendom (t.ex. en tavla eller annat med såväl stort ekonomiskt värde som affektionsvärde).

Nackdelarna är, precis som du är inne på, att den make som eventuellt är hemma mer med barnen inte får ta del av den andra makens tillgångar vid en eventuell bodelning. I praktiken är nackdelarna större för den av makarna som har färre tillgångar, än den som har stora tillgångar. Om båda makarna har någorlunda likvärdiga tillgångar blir givetvis nackdelarna även mindre.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1119)
2020-08-07 Kan jag göra en vinst till enskild egendom?
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?
2020-08-01 Får man fritt bestämma över ett arv om man är gift?

Alla besvarade frågor (82649)