Vilka fel kan jag få ansvara för när jag sålt något i "befintligt skick"?

2019-04-27 i Köplagen
FRÅGA
Hej, jag sålde min fars bil på Blocket nyligen som en del i hans dödsbo. Köparen provkörde bilen och vi skrev ett köpekontrakt där bilen säljs i befintligt skick. Bilen genomgick en större service innan jag sålde den och alla funktioner fungerade fint. Nu kontaktade köparen mig efter 2 veckor och påstår att varken stereo eller AC fungerar i bilen, dessa funktioner fungerade för oss när vi körde den innan jag sålde bilen. Vad gör man i den här situationen som en säljare? Jag vet ju att dessa fungerade när jag lämnade över bilen till köparen. Jag blir bara orolig för annat som kan dyka upp i framtiden, jag vill inte betala för reparationer på ett fordon som jag sålt.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter att det är ett köp mellan privatpersoner, vilket gör köplagen tillämplig.

En friskrivningsklausul som "befintligt skick" gör att du som säljare begränsar ditt ansvar endast till att avlämna bilen till köparen i det faktiska tillstånd som den befinner sig i. Detta innebär att du inte ansvarar för de flesta problem med bilen. Det finns dock situationer då du kan bli ansvarig, detta följer av 19 § köplagen:

1. Om bilen inte överensstämmer med uppgifter om dess egenskaper eller användning som du har lämnat före köpet, t.ex. om du har sagt till köparen att stereon eller AC:n fungerar.

2. Om du som säljare har underlåtit att upplysa köparen om något väsentligt förhållande rörande bilens egenskaper eller användning som du måste antas ha känt till och som köparen kunde räkna med att bli upplyst om, t.ex. om du visste att AC:n och stereon var trasiga men inte upplyste köparen om detta.

3. Om bilen är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Här ska man alltså ta hänsyn till priset och andra omständigheter, t.ex. åldern på bilen. Om bilen till exempel var dyr och ny så måste köparen kunna räkna med att AC:n och stereon fungerar. Om bilen var relativt billig och gammal blir du dock inte ansvarig.

Om köparen fick undersöka bilen innan köpet så kan denna inte heller åberopa fel som han borde ha märkt vid undersökningen. Om han t.ex. fick provköra bilen så borde han ha märkt att AC och stereo inte fungerade, och kan därför inte åberopa fel mot dig (20 § köplagen).

Slutsats

En friskrivningsklausul som "befintligt skick" begränsar ditt ansvar för fel ganska omfattande. Så länge du inte visste om felen eller upplyste köparen om att stereon och AC:n fungerade så är du inte ansvarig. Undantaget är om bilen var ny och dyr, eftersom köparen då ska kunna räkna med att allt fungerar.

Även om du skulle vara ansvarig enligt någon av de tre punkterna ovan så kan inte köparen åberopa fel han borde ha märkt vid en undersökning av bilen. Om köparen fick provköra bilen så kan han alltså inte åberopa fel i stereo och AC.

Det du som säljare kan göra är att kontakta köparen och informera denna om att du sålde bilen i befintligt skick, vilket gör att man får räkna med fel i bilen. Om köparen undersökte bilen så kan du informera om att han borde ha märkt dessa fel vid undersökningen.

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1024)
2019-08-18 ​Köparens underlåtenhet att hämta varan
2019-08-13 Fel på bil vid försäljning mellan privatpersoner
2019-08-10 Vilka rättigheter har köparen vid fel på en vara?
2019-08-10 Kan köparen kräva tillträde till bostadsrätt på morgonen på tillträdesdagen?

Alla besvarade frågor (72058)