Vilka fel ansvarar säljaren av en bil för?

2016-12-29 i Köplagen
FRÅGA
Hej. Jag har sålt en bil till en privatperson. Innan provkörningen så informerades köparen om vad som är bytt på bilen m.m. Bilen provkördes genom stan av köparen inkl mig och allt var frid och fröjd. Några dagar senare genomförde vi köpet och skrev ett köpekontrakt att bilen säljs i befintligt skick. Efter någon vecka hör köparen av sig och meddelar att bilen är trasig, och att jag borde känt till problemet innan. De problem jag haft har jag åtgärdat och hade ej dessa bekymmer antingen innan försäljningen och inget som visade sig vara fel vid provkörningen. Nu vill köparen häva köpet, alt att jag ska betala 20.000kr för reparation. Vad är det som gäller? Ska jag köpa tillbaka bilen alt stå för reparationen?
SVAR

Inledning

Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!

Eftersom din fråga rör en försäljning av en bil mellan två privatpersoner, som jag förstår din fråga, är det köplagen (KöpL), se här, som gäller mellan er.

De huvudsakliga reglerna

Viktigt att uppmärksamma är att KöpL är dispositiv så om ni har avtalat något annat än det jag kommenterar nedan så gäller avtalet, 3 § KöpL.

Köparen bär risken för bilen från det att du överlämnade bilen till personen, 13 §. Går bilen sönder eller nya fel uppstår efter överlämnandet så är det inte ditt ansvar utan köparens och det är köparen som får stå kostnaderna för reparation eller dylikt.

Viktigt är dock att bilen måste ha varit i det skick ni avtalade om när du sålde bilen. Eftersom du verkar ha angett i köpeavtalet att bilen såldes i befintligt skick är det bilens uppvisade skick som ska anses gälla som det avtalade, 17 § KöpL. Det finns dock en regel i 17 § som anger att om bilen avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta är bilen felaktig.

Fel anses även föreligga om du har lämnat uppgifter om bilen som sedan inte visar sig stämma, 18 § KöpL.

I 19 § KöpL anges att bilen kan anses felaktig även om det angetts i köpeavtalet att bilen sålts i "befintligt skick". Fel kan då fortfarande anses föreligga på tre grunder vilka i stora drag motsvarar tidigare angivna.

1.Om du har lämnat uppgifter om bilen som inte stämmer och köparen kan antas ha beslutat om köpet baserat på dessa uppgifter.

2.Om du inte har upplyst köparen om "väsentligt förhållande" angående bilen som du får antas ha känt till och som köparen förväntade sig att bli upplyst om och denna informationen skulle ha påverkat köpet.

3.Om bilen är i "väsentligt sämre skick" än köparen haft fog att förutsätta med hänsyn till omständigheterna bl.a. bilens pris.

Viktigt är dock köparen har haft en egen skyldighet att undersöka bilen vid bl.a. provkörningen och därför inte får kräva ersättning för t.ex. reparation av sådana fel som hen borde ha upptäckt vid en noga genomgång av bilen, 20 § KöpL.

Som säljare ansvarar du för fel som visar sig även efter det att köparen fått bilen om felet har funnits redan vid försäljningen, 21 § KöpL.

Sammanfattning

Då bilen har sålts i "befintligt skick" efter det att köparen fått provköra bilen och undersöka den (antar jag) så krävs det att felen är sådana som skulle ha varit väldigt svåra att upptäcka. Alla andra fel får köparen bekosta själv om hen borde ha upptäckt felen vid t.ex. provkörningen.

Att felen visar sig efter bilen överlämnats innebär inte att du undslipper att stå för kostnaderna för reparationen men det är köparen som måste kunna bevisa att felen förelegat redan innan köparen fick bilen. Om du vägrar att betala något eller ta tillbaka bilen så är det upp till köparen att stämma dig om köparen vill få t.ex. reparationskostnaderna täckta.

Vid en stämning så är det köparen som måste bevisa:

1.Att ett allvarligt fel förelegat eller att ni lämnat information som inte stämde.

2.Att detta fel fanns redan då köparen fick bilen.

Det är alltså köparen som måste bevisa ganska mycket för att ha rätt till ersättning av dig. Det är nog bara du och köparen som kan göra en bedömning av vem som faktiskt har rätt då ni vet vad felen är och vad som sagts mellan er. Jag kan därför inte ange vem av er som har rätt utan endast att en domstol skulle göra en bedömning enligt ovan.

Hoppas du har fått vägledning och svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1276)
2020-12-04 När får du hävda fel i vara köpt i befintligt skick?
2020-12-03 Kan man häva ett köp av häst om den förändrar beteende efter köpet?
2020-12-02 Ska säljaren stå för att bilen gick sönder 2 dagar efter köpet?
2020-12-02 Får köpare ångra köpet?

Alla besvarade frågor (86904)