Vilka ekonomiska risker finns det med enskilt åtal?

FRÅGA
Min dotter nu 40 år har på nätet och föreläsningar angående våld i nära relationer. Hon föreläser bland annat på socionomutbildningen och i olika kyrkor. Hon påstår då att jag sen hon var 2- 3 år skulle förgripit mig på henne sexueĺlt. Något som är 100 % felaktigt. Jag har försökt med polisanmälan men för att få hjälp av åklagare måste man tydligen vara kändis. Som kriminalpolis i 30 år känner jag lagstiftningen väl. Det här grovt förtal utan tvekan. Jag har vittnen som hört och är berätta rätte om vad som sagts. Jag har också ljudinspelning från den poddradio där hon pratar om samma sak. Om jag gör ett enskilt mål av det här. Vilka risker ekonomiskt löper jag då? Jag vet ansökningkostnade i domstolen 2800 kr. Men i övrigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det du riskerar för det fall att du väcker enskilt åtal är att du kan bli betalningsskyldig om du inte når framgång med din talan. Utgångspunkten är att tappande part ska ersätta motpartens rättegångskostnader (31 kap. 11 § första stycket Rättegångsbalken, RB med hänvisning till 18 kap. 1 § RB). Det innebär att om domstolen ogillar åtalet blir du som utgångspunkt ersättningsskyldig för både dina egna och motpartens rättegångskostnader. Motsatt innebär det att om åtalet bifalls av domstolen ska motparten ersätta dig.

Rättegångskostnaderna innefattar kostnader för rättegångens förberedande, talans utförande tillsammans med ombudskostnader (18 kap 8 § RB). Om det enskilda åtalet avser flera yrkanden - t.ex. våldtäkt mot barn och misshandel - och domstolen endast bifaller något av dessa yrkanden, fördelas rättegångskostnaderna utifrån hur "stor" del av åtalet som domstolen bifaller (18 kap 4 § RB).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (179)
2019-06-13 Rättegångskostnader vid onödig rättegång m.m.
2019-05-30 Kan man begära ersättning för rättegångskostnader om man företräder sig själv?
2019-05-25 Vem betalar rättegångskostnaden om man anlitar advokat när man överklaga ett beslut mot försäkringskassan?
2019-04-30 Eventuella rättegångskostnader

Alla besvarade frågor (70013)