Vilka dokument/underlag krävs för att en fastighetsförsäljning i utlandet ska godkännas av en svensk bank, och hur sker beskattningen av fastigheten?

FRÅGA
HejJag har ett hus i Irak. Jag vill sälja och överföra pengar till mitt konto i svarige. Om jag sälja och hämta underlag och försjälningskotrakten och allt kan banken godkänner pengarna och ska banken erkänna på underlagen från Irak för att jag hörde Sverige erkänner inte dokument och alla kontrakten som kommer från Irak. Gärna om jag kan få svar ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör bland annat om din bank kommer att godkänna pengarna från försäljningen samt vilka dokument och andra underlag kopplade till din fastighetsförsäljning i Irak som krävs. Eftersom detta även aktualiserar fråga om skattskyldighet kommer jag svepande också att besvara denna del.

Begränsad eller obegränsad skattskyldighet?

För att besvara frågorna krävs inledningsvis att vi fastställer om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skattskyldig i Sverige för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet 3:8 IL

Emellertid finns vissa undantag från den obegränsade skattskyldigheten, det finns tre fristående kriterier för att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. En person är obegränsat skattskyldig om personen är

bosatt i Sverigestadigvarande vistas i Sverige (minst 6 månader enligt praxis) ellerhar väsentlig anknytning och tidigare varit bosatt i Sverige (3:3 IL). Anknytningspunkterna som blir relevanta för denna bedömning återfinns i 3:7 IL, och aktualiseras om du exempelvis har familj i Sverige. Då det inte framgår om du är bosatt i Sverige eller inte går det inte att svara på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldiga, men svaret utgår från att du är bosatt i Sverige.

Om du är obegränsat skattskyldiga innebär detta att du ska beskattas för samtliga inkomster i Sverige enligt inkomstskattelagen. Dock ska fastigheten givetvis först beskattas i Irak enligt Iraks skatteregler, men för att undvika, eller i viss mån lindra dubbelbeskattningen för samma inkomst ska den påförda skatten i Irak avräknas mot den aktuella skatten på försäljningsvinsten i Sverige. Om du är bosatt i Sverige är du således skyldig att i Sverige redovisa vinsten på försäljningen av fastigheten.

Kapitalvinsten som ska beskattas beräknas som skillnaden mellan ersättningen och omkostnadsbeloppet, dvs anskaffnings- plus förbättringsutgifterna för egendomen som säljs (44:13-14 IL)

Den skattskyldiges uppgiftsskyldighet

Om summan i ditt fall överstiger 150 000 kr, har du en uppgiftsskyldighet enligt 23:1 skatteförfarandelagen (SFL). Du ska uppge information om bland annat:

- betalningens belopp i använd valuta

- betalningsdatum

- valutakod

- vilket land betalningen kommer från.

För uppgifter om betalningar från utlandet använder uppgiftslämnaren kontrolluppgiften "KU 80 – Betalning från utlandet" (SKV 2329).

Krav på dokumentation och information till banken

Sveriges banker har strikta regler gällande insättningar där det i regel fordras tillräckligt underlag var pengarna härstammat ifrån. Ett tips hade varit att ta kontakt med en företrädare på banken och meddela denne om dina försäljningsplaner för att ta reda på hur din specifika bank hanterar liknande ärenden. Du kan även fråga vilka dokument som de önskar, men av erfarenhet fungerar det gott och väl med exempelvis köpekontraktet, testamente eller liknande.

För övrigt gäller ju att försäljningen och andra relevanta dokument kommer bekräftas i Irak av berörda myndigheter, vilket du kan hänvisa till i ett senare skede.

Sammanfattning

Om du har en uppgiftsskyldighet behöver du lämna uppgifter till Skatteverket avseende summan. Du kan trycka på följande länk för att ta reda på vilken blankett som blir aktuell i ditt fall, Skatteverket

Att ha i åtanke är att när du informerar din bank om överföringen på summan från Irak till ditt konto, behöver du visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Om banken inte får något underlag kan det vara svårt att få igenom överföringen. I vilket fall som helst kan det vara bra att ta kontakt med din bank och redogöra för situationen. Skatterättsligt gäller att den erlagda skatten i Irak kommer att avräknas mot den aktuella skatten på försäljningsvinsten i Sverige och jag ser inga övriga hinder mot att du kommer kunna inhämta pengarna från försäljningen till Sverige.

Stort lycka till, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Dani Elipas Gobraeel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?