Vilka brott visar belastningsregisterutdraget för arbete i skola och omsorg?

2020-09-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Om man är dömd för ringa narkotikabrott (strafföreläggande) syns det i belastningsregistret när man begär ut det för arbete i skola och omsorg?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns olika sorters begränsade belastningsregisterutdrag som görs beroende på inom vilken verksamhet man ska arbeta i. För arbete inom skola eller förskola innehåller belastningsregisterutdraget information om följande brott: (se även Polismyndighetens hemsida här).

- mord
- dråp
- grov misshandel
- människorov
- alla sexualbrott
- barnpornografibrott
- grovt rån

För arbete inom andra verksamheter så som arbete på HVB-hem eller inom LSS-verksamhet finns andra uppgifter med i belastningsregisterutdraget. Du hittar information om de olika registerutdragen för olika verksamheter här (vilka uppgifter utdraget innefattar hittar du längst ner på respektive sida).

För arbete inom skola eller förskola kommer det alltså inte finnas uppgifter om ditt strafföreläggande för ringa narkotikabrott.

Jag hoppsa du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?