Vilka brott och vilka påföljder aktualiseras när barn under 15 år tänder eld på en soptunna?

Vilka brott begår jag som 13 åring om jag tänder eld på en soptunna i en koridor o ingen blir skadad o brandkåren kommer dit o allt så och vad får man betala o sånt

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av Brottsbalken (BrB) och Skadeståndslagen (SkL).

Barn under 15 år

Personer som är under 15 år gamla kan också begå brott om de utför en handling som är straffbelagd, de kan dock inte dömas till en påföljd (påföljder är böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård) (1 kap 3 § BrB och 1 kap 6 § BrB).


Vilket brott har begåtts?

Mordbrand

Den som anlägger en brand som innebär fara för liv, hälsa eller omfattande förstörelse ska dömas till mordbrand (13 kap 1 § 1 st BrB). Detta innebär att nästan alla anlagda bränder i eller intill en byggnad betecknas som mordbrand. Beroende på omständigheterna kan brottet även klassas som mindre allvarligt eller grovt, det som har störst betydelse i detta fall är faran för liv och hälsa för människor (13 kap 1 § 2 st BrB och 13 kap 2 § BrB).

Det krävs uppsåt (dvs avsikt) för att uppfylla brottsparagrafen för mordbrand, och att det har hotat liv, hälsa eller egendom (13 kap 1 § BrB). Att någon har tänt eld på till exempel en soptunna med flit och sedan inte tänker att det kan leda till något mycket allvarligare kan alltså betraktas som uppsåt. Att man är 13 år gammal kan spela en roll i bedömningen för om man faktiskt förstod vad man gjorde eller inte, dvs om skadan uppstod på grund av uppsåt eller vårdslöshet.


Allmänfarlig vårdslöshet

Enligt brottsbalken kan den som av oaktsamhet, genom att umgås ovarsamt med eld och vållar brand dömas för allmänfarlig vårdslöshet (13 kap 6 § BrB). Alltså, om man istället genom oaktsamhet (dvs inte haft någon avsikt men agerat vårdslös) har orsakat branden kan man då dömas för brottet allmänfarlig vårdslöshet. För straffansvar så krävs det att man har framkallat fara för en brand som skulle ha inneburit en konkret fara för liv, hälsa eller egendom.


Vårdnadshavarens ansvar

Eftersom du är 13 år gammal och därmed minderårig så blir du inte ansvarig för dem sakskador (skada på egendom) som har orsakats på grund av brott, utan det är vårdnadshavare (föräldrar) som kommer att bli ansvariga (3 kap 5 § SkL).

Alltså, om det har skett en skada som ska betalas så är det dina vårdnadshavare som kommer att behöva betala den kostnaden. Hur stor denna kostnad är kan jag tyvärr inte svara på eftersom det beror på vilken sorts skada det är, vad det är som har skadats och hur stor skadan är.


Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Amanda SivanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Allmänfarliga brott, 13 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”