Vilka borgenärer får betalt för sina fordringar först vid en konkurs?

2019-06-09 i Konkurs
FRÅGA
Vad gäller egentligen när en person begär sig själv i personlig konkurs och när denne har flera skulder till banker för lån, men när denne person även har skulder till en privatperson på 500 000:-Har bankerna automatiskt förtur vid krav från Borgenärer, eller är det fråga om vilken Tidpunkt för när lånet togs som avgör vilka som har förtur till fodringarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga behandlar konkurs och situationen du beskriver regleras främst i förmånsrättslagen.

Allmän och särskild förmånsrätt

När en person har gått i konkurs beaktar man både allmän och särskild förmånsrätt (2 § förmånsrättslagen). Särskild förmånsrätt är knuten till viss egendom och allmän förmånsrätt gäller hela gäldenärens (personen försatt i konkurs) egendom (2 § förmånsrättslagen). Särskild förmånsrätt kan vara exempelvis företagshypotek (5 § förmånsrättslagen) eller panträtt i fast egendom (6 § förmånsrättslagen). Allmän förmånsrätt har exempelvis arbetstagare som inte fått sin lön (12 § förmånsrättslagen). De fordringar som inte har någon allmän eller särskild förmånsrätt brukar kallas oprioriterade fordringar.

Vem får betalt först?

Särskild förmånsrätt har företräde framför allmän förmånsrätt (15 § förmånsrättslagen) och allmän förmånsrätt har företräde framför oprioriterade fordringar (18 § förmånsrättslagen). Detta betyder att alla som har särskild förmånsrätt kommer få betalt först genom att den egendom förmånsrätten är knuten till (exempelvis ett hus) säljs. Därefter får de med allmän förmånsrätt betalt och sist, om pengarna räcker, får de oprioriterade fordringarna betalt.

Sammanfattning

Det som avgör i vilken ordning borgenärerna får betalt är vilken typ av förmånsrätt man har. Det finns många olika typer av förmånsrätter, om du vill läsa mer om vilka som finns rekommenderar jag att läsa igenom förmånsrättslagen. Skatteverket har även rättslig vägledning på området som kan läsas igenom för ytterligare information, den hittar du här.

Hoppas detta var till hjälp för dig.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (238)
2020-07-18 Separationsrätt om man inte får betalt vid konkursutbrott
2020-07-18 Utmätning eller konkurs?
2020-07-18 Personligt ansvar vid konkurs av aktiebolag
2020-06-30 Förmånsrätt i konkurs

Alla besvarade frågor (82737)