Vilka bidrag kan man söka om man behöver hjälp med hyran?

jag har kontrakt på hyreslägenhet. Jag har hyresbidrag. En utländsk kvinna hyr sedan 5 år av mig ett sovrum för sig och 2 egna barn. Vi delar kostnader för hyra och hushåll någorlunda rättvist. Hennes lön är låg liksom min pension. Hon får barnbidrag

Hur kan hon få bidrag till hyra?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du försöker hjälpa din inneboende med att få svar på vad för slags bidrag hon skulle kunna söka. I mitt svar nedan kommer jag att hänvisa till socialförsäkringsbalken (SFB), Riksförsäkringsverkets författningssamling (RFFS) och socialtjänstlagen (SoL).

De bidrag man kan få för sin bostad från Försäkringskassan är
1. bostadsbidrag - till barnfamiljer eller personer i åldern 18-28 år,
2. bostadstillägg - till den som får sjukersättning, pension eller vissa liknande förmåner,
3. boendetillägg - till den som fått tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning (93 kap. 2 § SFB).

Utifrån din information om att hon har lön och barn gissar jag på att det blir bostadsbidrag som kan vara aktuellt - jag går därför bara igenom det, samt försörjningsstöd.

Bostadsbidrag
Beroende på hur övriga omständigheter ser ut skulle hon kunna ha rätt till bostadsbidrag. Det är alltså ett bidrag man kan få till sin hyra om man har barn och de bor hemma (95 kap. 2 § SFB). Storleken på bidraget varierar med antalet barn i familjen samt vilken inkomst man har (95 kap. 3 § SFB).

Problemet här är att hon inte har något eget boende, utan bor inneboende hos dig. Som inneboende har man inte rätt till fullt bostadsbidrag, utan bara till en del som kallas "det särskilda bidraget" för hemmavarande barn (5 § RFFS 1998:9). Det blir alltså något lägre än om man får fullt bostadsbidrag.

den här sidan hittar du blanketten hon ska skicka in till Försäkringskassan för att ansöka, den har nr 5096 och heter "ansökan om bostadsbidrag". Om hon har tillgång till bank-id går det också bra att göra en ansökan på internet via Mina sidor,

Försörjningsstöd från socialnämnden
Hon skulle också kunna kontakta socialnämnden i er hemkommun för att diskutera möjligheterna till vad som kallas försörjningsstöd. Det är ett bistånd som man har rätt till från socialnämnden, om man inte själv kan tillgodose sina behov (4 kap. 1 § SoL). Beroende på hur hennes ekonomiska situation ser ut kanske det är ett alternativ. På den här sidan finns också ett verktyg där man kan testa och provräkna om man har rätt till försörjningsstödet.

Hoppas mina tips kunde vara till nån hjälp! Hör gärna av dig igen du får några följdfrågor.

Med vänliga hälsningar,

Kajsa Moss BjerlingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000