Vilka befogenheter har en kontrollant i kollektivtrafik?

FRÅGA
Hej jag åkte nyligen med spårvagn i Göteborg och köpt biljett i automaten ombord och hade alltså papoersbiljett.Jag lider av stark ptsd, ångestproblematik, socialfobi.Kontrollanter går ombord och med min problematik försöker jag gå av trots köpt biljett men blir stoppad och ombedd visa biljett. När jag börjar leta efter min biljett går den inte att hitta, medans jag letar efter den börjar nu fler kontrollanter ställa sig runt mig och jag börjar få panik och försöker förklara min situation och sjukdomsbild så gott jag kan. Vid nästa hållplats slänger jag mig i rejäl panik av vagnen och blir fasthållen av flertalet kontrollanter. Jag blir ombed visa legitimation vilket jag inte har med mig. Att bli omringad och till viss del fasthållen för med min problematik att jag mår extremt dåligt och försöker bryta mig loss och blir nu nedbrottat av minst 3 kontrollanter. Polis anländer snart till platsen och lugnar situationen och lugnar mig så gott det går när jag fått lite utrymme och tid lyckas jag hitta min biljett som åkt in i en reva i linningen på jacka och får således inga böter. Incidenten har fått mig att må mycket sämre sedan dess och jag undrar helt enkelt om kontrollanterna i det här fallet agerat inom sina befogenheter och lagens utrymme eller begått något brott.Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du undrar om kontrollanterna agerat inom sina befogenheter, och om en kontrollant med lagligt stöd kan be en resenär att visa legitimation, alternativt hålla fast denne i väntan på polis.

Regler om kontrollanters befogenheter finns i lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Regler om bedrägeri och annan oredlighet finns i 9 kap. brottsbalken (BrB). Regler om häktning och anhållande finns i 24 kap. rättegångsbalken (RB).

Det är bedrägeri att resa utan giltig biljett

Att resa utan giltig biljett är ringa bedrägeri, och kan leda till böter eller fängelse (9 kap. 2 § andra stycket BrB). Eftersom ringa bedrägeri kan leda till fängelse, har en kontrollant möjlighet till ett envarsgripande, om gärningsmannen påträffas på bar gärning (24 kap. 7 § andra stycket RB). Den gripne ska överlämnas till polisman skyndsamt.

För att en kontrollant ska påträffat dig på bar gärning, måste kontrollanten exempelvis följt efter dig och uppmärksammat att du inte betalat för biljetten när du steg på spårvagnen. Om du uppvisar en falsk biljett eller ett ogiltig färdbevis blir du också tagen på bar gärning, vilket ger kontrollanten befogenhet att hålla kvar dig på platsen tills dess att en polis kommer dit.

Vad händer om jag inte blir tagen på bar gärning?

Den som reser med kollektivtrafik och inte kan uppvisa giltig biljett, kan bli förpliktigad att betala en tilläggsavgift (1 § lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik). Tilläggsavgift kallas i vardagligt språkbruk för böter. Detta är felaktigt då tilläggsavgift är en så kallad administrativ sanktionsavgift.

I lagen framgår ingenstans att en kontrollant har rätt att kräva att passagerare uppger namn, personnummer eller visar legitimation. En kontrollant har däremot befogenhet att avvisa en resenär med ogiltig biljett, eller som vägrar betala tilläggsavgift, från färdmedlet (5 § lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik).

Sammanfattning

Det är inget brott att råka tappa bort sin biljett eller att vägra att visa upp biljetten, vilket innebär att kontrollanterna inte hade rätt till ett envarsgripande i fallet. Eftersom du inte begått något brott, då du hade en giltig biljett, hade kontrollanterna inte rätt att hålla fast dig och brotta ner dig i väntan på polis. Kontrollanterna hade inte heller rätt att avkräva dig på legitimation, sådan rätt har endast polisman.

Kontrollanterna kan ha begått olaga frihetsberövande genom sitt agerande (4 kap. 2 § BrB). Däremot är det osannolikt att kontrollanterna blir dömda för olaga frihetsberövande, eftersom brottet kräver uppsåt (1 kap. 2 § första stycket BrB).

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (75)
2021-06-04 Får en väktare kroppsvisitera mig?
2021-04-10 Krav på att bära batong som väktare eller ordningsvakt?
2021-03-31 Ett senario om en vakt
2021-03-30 Ordningsvakt och ADD - kvalifikationskravet för att bli ordningsvakt

Alla besvarade frågor (93151)