Vilka åtgärder kan vidtas för att förhindra konkurs?

2020-09-04 i Konkurs
FRÅGA
Hej. Jag driver en bilfirma och behöver råd. Jag har 2 lån på personligt borgen. Ena är på 600.000kr och andra är 250.000kr. Jag klarar inte av att betala lånen och kanske måste även gå konkurs. Men varför jag inte kan gå konkurs är att jag inte vill ta denna smällen på mig då jag har mycket att förlora. Vad kan man göra? Vad finns det o göra.Ena lånet är på capcito 250.000kr och andra är på OPR företagslån.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att bli av med ett borgensåtagande kan vara svårt. Det är dock möjligt att bli fri från sitt borgensåtagande om du som låntagare har möjlighet att erbjuda en ny borgensman (det vill säga någon annan som kan gå i borgen), eller annan säkerhet som långivaren kan tänka sig acceptera.

Jag rekommenderar dig att ansöka om företagsrekonstruktion om du vill förhindra en konkurs. En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan efter beslut av domstol få till stånd ett beslut om företagsrekonstruktion, vilket är ett särskilt förfarande för att rekonstruera verksamheten för att förhindra konkurs (1 kap. 1 § lag om företagsrekonstruktion). Om du får ett beslut om företagsrekonstruktion kommer en rekonstruktör att utses, som ska undersöka möjligheterna att fortsätta bedriva verksamheten. Rekonstruktören kommer också att undersöka om det finns förutsättningar för dig att träffa en ekonomisk uppgörelse med dina borgenärer (långivarna), så kallat ackord (1 kap. 2 § lag om företagsrekonstruktion). Ett ackord kan innebära att du inte behöver betala en viss del av dina skulder för att undvika konkurs.

För att ansöka om företagsrekonstruktion vänder du dig till den tingsrätt där du bör svara i tvistemål som angår betalningsskyldighet i allmänhet. Laga domstol för bolag är i den ort där styrelsen har sitt säte, eller om en styrelse inte finns där förvaltningen sker (10 kap. 1 § rättegångsbalken). Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av dig som sökande eller av ditt eventuella ombud (2 kap. 1 § 1 st. lag om företagsrekonstruktion).

Ansökan ska dessutom innehålla en kortfattad redogörelse för din ekonomi och orsakerna till betalningssvårigheterna och en borgenärsförteckning. Därutöver ska en redogörelse för hur du avser att verksamheten skall bedrivas i fortsättningen och en uppgörelse nås med borgenärerna anges. Vidare ska ett förslag till rekonstruktör anges samt behövliga uppgifter om dennes lämplighet för uppdraget (2 kap. 3 § lag om företagsrekonstruktion).

Du kan boka en tid här med en av våra jurister om du behöver hjälp med ansökan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (257)
2021-04-10 Kan efterlevande make/sambo ådra sig skulder från det dödsbo som gått i konkurs?
2021-04-06 Gäller en kreditfaktura som skickats efter att bolaget gått i konkurs?
2021-03-09 Hur återfår jag förlorade pengar när körskola gått i konkurs?
2021-03-04 Vem betalar min lön om min arbetsgivare går i konkurs?

Alla besvarade frågor (91094)