Vilka åtgärder kan jag vidta om hyresgästen vägrar att flytta?

Vi har under 1-2 år hyrt ut en uthyeningsdel till en hyresgäst. Han har slarvat med betalningen vid flertals fall, tagit in en kanin utan tillåtelse och skapat små konflikter mellan grannarna. Vi har haft förståelse och varit förlåtande då han lider av diversa sjukdommar & han har alltid dragit upp dem vid samtal. Utöver dessa saker var vi nöjda ändå med han. Nått år in på blev hans syster ombud och saker började hända. Hon ifrågesatte allt, ändrade allt vi kommit överrens om och små små pikar kastades in här och där. Hon började anklaga om svart & att hon ska ta detta vidare när jag ställde krav. Hon uttryckte även att hon läst juridik, vilket jag tog lite som ett hot då hon sa att "Det är därför jag tog över". Jag uttryckte att jag inte förstod varför hon behöver ens ta över när allt redan skötts snyggt. Hon har sagt jättekonstiga saker, spekulerat om mig, mina föräldrar osv. Känns inte okej! All samtalen har sketts genom henne då hon påstår att han är för sjuk på sistonde. Nu har vi bett de (han) flytta och deras sista dag är 30/6. Bad henne möta för nyckeln men hon säger att det inte går pga semester tider. I samband med detta säger hon också att HELA depositionen ska tillbaka. Känner att allt bara blir fel. Hopplöst fall! Messar jag henne om något, frågar eller kräver har hon ett jätteotrevligt svar tillbaka. Jag behöver min lgh och nycklar tillbaka senast 30. Vas ska jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Som jag tolkar din fråga har ni hyrt ut en privat uthyrningsdel. Ni har nu sagt upp hyresavtalet med er nuvarande hyresgäst och uppsägningstiden sträcker sig ca en månad framåt. Hyresgästen kräver genom sin syster att hela depositionen betalas tillbaka. Jag uppfattar det som att du undrar vilka åtgärder du som hyresvärd kan vidta om hyresgästen vägrar att flytta ut när uppsägningstiden har löpt ut samt vad som gäller i fråga om depositionen. 

Skulle hyresgästen inte flytta ut när uppsägningstiden har löpt ut, har ni möjlighet att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten (1 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Om Kronofogdemyndigheten beslutar om handräckning kan beslutet sedermera verkställas genom avhysning enligt 16 kap. utsökningsbalken.

Vad som gäller i fråga om depositionen, dvs när och under vilka förutsättningar hyresgästen ska återfå denna, är avhängigt vad ni har avtalat sinsemellan. Om det till exempel framgår av ert avtal att depositionen återfås när hyresgästen frånträder, innebär det rimligtvis att depositionen utbetalas först när lägenheten är städad och nycklarna överlämnade till dig som hyresvärd. Depositionen fungerar som en säkerhetsåtgärd för dig som hyresvärd, vilket innebär att du har rätt att behålla en del av den om det visar sig att lägenheten har misskötts på något sätt under tiden som hyresgästen har vistats i lägenheten. 

HÄR hittar du mer information om hur du går till väga för att ansöka om beslut om handräckning hos Kronofogdemyndigheten.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Marika HåkanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning