Vilka åtgärder kan bli aktuella vid fel i varan enligt konsumentköplagen?

2020-03-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Köpte en tv på Mediamakt för ca 2 år sedan. Efter ett par dagar försvann bilden. Skärmen blev alltså svart men ljudet var kvar. Vi lämnade in tv:n och fick det åtgärdat. Nu har samma sak hänt igen. Vad kan jag förvänta mig för service för att få detta åtgärdat?Mvh A
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Hur jag tolkar din fråga

Jag tolkar din fråga som att du har köpte din TV för två år sedan och bara några dagar efter köpet så blev bildskärmen helt svart. Jag utgår då från att du reklamerade felet på TV:n och därefter, som du skriver i din fråga, fick felet åtgärdat. Nu har samma sak hänt igen och då är frågan vad du som konsument kan räkna med att få för åtgärd på TV:n från Media Markt.

Din rätt enligt konsumentköplagen

Enligt konsumentköplagen, som du hittar här, har du som konsument vissa rättigheter när det förekommer fel i en vara som du köpt av en näringsidkare, exempelvis Media Markt. Att bildskärmen blir helt svart och inte visar någon bild utgör ett solklart fel enligt konsumentköplagen, även fast TV:n nu är två år gammal. När vi nu konstaterat att det föreligger ett fel i din TV kan olika åtgärder bli aktuella, jag går igenom dessa här nedan:

Först och främst ska du som konsument reklamera TV:n till Media Markt för att du ska kunna göra gällande att den är felaktig. Detta ska du göra inom skälig tid efter att du märkt felet (reklamation inom två månader anses alltid vara inom skälig tid). Det ska också nämnas att rätten till reklamation går ut tre år efter du köpt TV:n, om det inte framgår något annat av en eventuell garanti eller liknande (men detta är inget problem för din del eftersom TV:n verkar vara cirka 2 år gammal).

När du har reklamerat felet, vilket jag utgår från att du gör, så kan en del olika åtgärder bli aktuella. Först och främst kan du kräva Media Markt på avhjälpande eller omleverans. Sedan är det Media Markt som får välja om de vill avhjälpa felet eller om de vill leverera en ny TV till dig. I ditt fall har TV:n redan lagats en gång för att skärmen blev helt svart, och normalt sett brukar man säga att säljaren har rätt att reparera samma fel två gånger, innan du kan framtvinga en annan åtgärd. Tänk på att eventuellt avhjälpande ska ske utan kostnad och oskälig olägenhet för dig som konsument, vilket kan innebära att Media Markt ska stå för merkostnader som du får för att till exempel transportera TV:n till deras butik osv.

Om Media Markt inte kan avhjälpa felet i skälig tid eller utan oskälig olägenhet för dig så har du rätt till prisavdrag.

Du skulle även kunna argumentera för att få häva köpet. För att få häva köpet ska felet vara väsentligt för dig som köpare, och det skulle en helt svart bildskärm kunna utgöra. Det innebär att du får tillbaka pengarna och Media Markt får tillbaka TV:n. I sådana fall kan Media Markt ha rätt att göra avdrag för den nytta du haft av TV:n.

Sammanfattning

Efter att du har reklamerat felet till Media Markt tycker jag att du ska önska antingen åtgärdande, omleverans eller hävning utifrån vad du tycker är lämpligt. Sedan är det upp till Media Markt att välja hur de vill gå vidare, för de har normalt sett rätt till att åtgärda samma fel två gånger. Om så blir fallet, tänk på att du inte ska få stå några extrakostnader till följd av åtgärdandet av felet, dessa kostnader ska Media Markt stå för.

Med vänliga hälsningar,

Jonathan Lengyel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1159)
2021-02-27 Trasig koppling på begagnad bil
2021-02-27 Vilka rättigheter har en konsument vid köp av en felaktig bil?
2021-02-24 Vem har ansvaret för att en vara stjäls efter att den har levererats utanför köparens dörr?
2021-02-24 Kan jag kräva tillbaka pengarna om avhjälpandet dröjer?

Alla besvarade frågor (89677)