Vilka arvsregler gäller när man bor i Sverige men är medborgare i annat land?

FRÅGA
Hej min farbror är norsk medborgar men är boende i Sverige. Han äger ett hus i Sverige och jag står skriven i testamentet. Vilka arvsregler gäller för honom? Den norska eller den svenska? I Norge får man testamentera bort mer enligt en ny lag nästa år medans det inte är så i Sverige. Tänker eftersom huset är i Sverige.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Frågor om arv som har internationell anknytning regleras i EU:s arvsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg). Denna förordning gäller som lag i Sverige.

Vilka arvsregler gäller?
Enligt huvudregeln i förordningen ska lagen i det land där den avlidne hade sin hemvist vid sin död gälla för personens arv, artikel 21 i förordningen. Det innebär att om din farbror är stadigvarande bosatt här i Sverige och har starkast anknytning till Sverige med hänsyn till bland annat jobb, bostad och familjerelationer kommer de svenska arvsreglerna att vara tillämpliga. Dessa regler är reglerna ärvdabalken (här).

Eftersom att din farbror är norsk medborgare har han dock en möjlighet att välja att norsk rätt ska vara tillämplig på hans arv istället för svensk rätt, artikel 22 i förordningen. Vill han att norsk rätt ska vara tillämplig måste han i så fall upprätta ett testamente som uttrycker hans lagval.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att svenska arvsregler kommer att gälla för din farbror om han fortsätter att vara bosatt i Sverige och inte skriver ett testamente där han uttrycker att norsk rätt ska tillämpas på hans arv.
Om din farbror inte skriver något testamente där han uttrycker sitt lagval kommer den lag där han är stadigvarande bosatt (har hemvist) vid sin död att tillämpas på arvet efter honom.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Linn Gerhardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (785)
2020-02-14 Fördelning av arv
2020-02-13 Vad gäller när man bor kvar i s.k "orubbat bo"?
2020-02-12 Hur påverkar adoption av frus barn arvet?
2020-01-31 Förlorad arvsrätt vid mord

Alla besvarade frågor (77164)