Vilka är kraven för upprättande av framtidsfullmakt?

2020-08-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har skrivit framtidsfullmakt enligt blankett från nätet från Parkinsomförbundet ex, eller annat förbund Demensförbundet t ex, som innehåller förutom personuppgifter på givare och tagare, adresser, telefonnummer m m och fullmaktens omfattning. Jag beställer tid hos jurist och ber om råd om den fyller formkraven juridiskt. Underskriften bevittnad av 2 samtidigt närvarande personer. Har hört att någon meddelat att det skall vara juristen som fyller i enligt juristfirmans formulär, men jag tror inte att det stämmer.Någon har dessutom sagt att det skall helst vara en stämpel från jurist, men tror inte heller att det är något krav. Har jag fel eller vad gäller dessa frågor? Man kan väl under förutsättning att man är beslutsför göra detta om nödvändiga uppgifter tas med?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån frågan verkar det som att du har förståelse över vad en framtidsfullmakt innebär och därför kommer detta svar inte innehålla en sådan förklaring. Jag kommer istället att beskriva vilka krav det finns för upprättande av en framtidsfullmakt i förhållande till frågorna du ställde. Bestämmelser om framtidsfullmakter hittas i lag om framtidsfullmakter.

Kraven för framtidsfullmakt
Den som har fyllt 18 år och har förmåga att ha hand om sina angelägenheter får upprätta en framtidsfullmakt (3 §). En framtidsfullmakt ska vara skriftlig. Fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter (4 §). Fullmaktshavaren får inte vara vittne. Vittnet får inte vara under 15 år eller på grund av psykisk störning sakna insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Fullmaktsgivarens make, sambo eller den som står i rätt upp- och nedstigande släktskap eller svågerlag till fullmaktsgivaren eller är fullmaktsgivarens syskon får inte vara vittne.

Av framtidsfullmakten ska följande framgå:
- att det är fråga om en framtidsfullmakt,
- vem eller vilka som är fullmaktshavare,
- vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och
- vilka övriga villkor som gäller (5 §).

Kraven i förhållande till dina frågor
Framtidsfullmakten som du skrivit ut och fyllt i är en giltig sådan så länge framtidsfullmakten uppfyller kraven jag nämnt ovan. Du har rätt i det du skriver om att det inte behöver vara en jurist som fyller i framtidsfullmakten enligt juristfirmans formulär. Det du skriver om stämpel är också korrekt då en sådan inte behövs. Framtidsfullmakterna som finns att skriva ut från nätet som du angett i frågan är mallar på hur en framtidsfullmakt kan se ut och fungerar alldeles utmärkt.

Detta var en fråga du egentligen hade alla svar på själv. Jag hoppas dock att mitt svar förstärkte din redan korrekta uppfattning! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1390)
2021-04-09 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka pengar som tillhör mig?
2021-04-09 Tillhandahåller Lawline juridiskt hjälp med utfärdande av kontrakt/avtal?
2021-04-04 Får en bröstarvinge sälja sin förälders saker med fullmakt utan att fråga övriga bröstarvinar
2021-03-31 Formkrav för fullmakt

Alla besvarade frågor (91063)