Vilka är förutsättningarna för att få skadestånd?

2019-03-10 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej! När kan man be om skadestånd? Jag berättade om en händelse till polisen men glömde nämna att jag ville ha skadestånd, är 16 år.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skadeståndslagen (SkL) reglerar när skadestånd kan bli aktuellt och vilka typer av skador som berättigar till skadestånd. Nedan kommer jag att sammanfatta vad som krävs för att få skadestånd.

1.Skadestånd förutsätter att skada har uppkommit

Skadeståndslagen behandlar fyra olika typer av skador:

-Personskada

-Sakskada

-Ren förmögenhetsskada

-Kränkning

Personskada är en kroppslig eller psykisk skada som orsakas av någons handlande t.ex. ett brutet ben. Sakskada är en skada som drabbar ett föremål t.ex. skada på en bil (2 kap. 1 § SkL). Sakskador är alltså inte skador på människor. Ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som inte har samband med person-eller sakskada (1 kap. 2 § SkL). Ett exempel på en ren förmögenhetsskada är när ett företags goodwill blir försämrat på grund av smutskastning från en konkurrent. Kränkning uppstår när en person allvarligt kränker någon annan person genom angrepp mot dennes frihet, frid eller ära (2 kap. 3 § SkL).

2.Skadestånd kräver uppsåt/oaktsamhet

Uppsåt innebär att en person med flit har skadat eller tagit sönder något. Oaktsamhet betyder att en person har varit slarvig eller inte tillräckligt försiktig och därför har skadan skett.

3.Skadestånd kräver adekvat kausalitet

Kausalitet innebär orsakssamband. Det gäller att bedöma om det finns en koppling mellan personens agerande och skadan som har uppkommit. Om bedömningen visar att det finns ett orsakssamband måste man gå vidare och undersöka om orsakssambandet är adekvat. Då kollar man om det verkligen var just den handlingen som orsakade skadan. Om person A blir misshandlad och drabbas sedan av en hjärnskada måste man undersöka om misshandeln var orsaken till hjärnskadan.

Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att det inte får finnas en ansvarsfrihetsgrund d.v.s. en grund som befriar skadevållaren från ansvar. En ansvarsfrihetsgrund finns vid nödvärn eller samtycke.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Tina Hashem
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (571)
2019-08-28 Arbeta ideellt för amerikanskt bolag
2019-08-14 Skadeståndsfråga
2019-08-05 Jag har fått avslag i mitt försäkringsärende, vad ska jag göra?
2019-07-29 Tips kring avtalsskrivning om skadestånd för trasig cykel

Alla besvarade frågor (72876)