Vilka är de huvudsakliga skillnaderna gällande offentlighet och sekretess mellan en offentlig respektive privat vårdgivare?

2018-10-29 i Sekretess
FRÅGA
Vilka är de huvudsakliga skillnader gällande offentlighet och sekretess mellan en offentlig respektive privat vårdgivare? Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den största skillnaden mellan sekretess när det gäller en offentlig respektive privat vårdgivare är att sekretessen regleras i olika lagar. För offentliga vårdgivare gäller offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Enligt sekretessbestämmelserna i OSL så får hälso- och sjukvårdspersonal inte avslöja uppgifter muntligen, genom att lämna ut en allmän handling eller liknade, 1 kap 1 § OSL.

För privata vårdgivare gäller istället 6 kap. 12-16 §§ patientsäkerhetslagen (PSL). Enligt sekretessbestämmelserna i PSL får hälso-och sjukvårdspersonal inte avslöja vad han eller hon vet om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, 6 kap. 12 § PSL. Trots att sekretessbestämmelserna för offentlig respektive privat vårdgivare är utformade på olika sätt och därmed ser lite annorlunda ut, så innebär de samma skydd för den enskildes integritet.

Oavsett om du behandlas hos en offentlig eller privat vårdgivare så har alltså all personal som du möter i vården tystnadsplikt. Huvudregeln är att du själv får avgöra om personalen exempelvis ska få berätta vilken sjukdom du har eller vilken vård du får, även fast det kanske är en närstående som vill veta, 10 kap. 1 § OSL.

Sammanfattningsvis så är alla uppgifter som rör patientens privata förhållanden skyddade av sekretess och får endast lämnas ut efter att en särskild prövning har skett, oavsett om det rör sig om en offentlig eller en privat vårdgivare.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alma Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll