Vilka ansvarfrihetsgrunder kan man åberopa om man slagit ihjäl en attackerande hund?

FRÅGA
Om man joggar en kväll i parken, där flera hundägare är ute samtidigt och rastar sina hundar. Och man i parken plötsligt blir attackerad av en schäfer. Och Hunden biter sig fast i ens arm, varvid man råkar dödar hunden med ett välriktat karateslag. Vad kan man då åberopa till sitt försvar i avsikt att undgå ansvar för brott, om hunden hade slitit sig från sin ägare? eller om hunden var kommenderad av hundägaren att gå till anfall för hundägaren ville skada henne?alltså har varit med om liknande och undrar vad som gäller..
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag inleder med att reda ut vilket eller vilka brott det objektivt sett det skulle kunna röra sig om att slå ihjäl en hund

I 16 kap. 13 § BrB så finns en bestämmelse som kriminaliserar djurplågeri. Där stadgas att om en person genom misshandel otillbörligen utsätter djur för lidande så kan denna dömas till fängelse i upp till två år. I 12 kap. 1 § BrB så finns en bestämmelse som kriminaliserar skadegörelse. Om en person förstör eller skadar egendom till men för annans rätt därtill så kan man dömas till fängelse i upp till ett år. I juridisk mening så är en hund lös egendom och skadar man någon annans hund så kan denna därför göra sig skyldig till skadegörelse. Objektivt sett så skulle det alltså kunna röra sig om att du begår något av dessa två brott när du slår ihjäl hunden, alternativt båda två.

Nästa fråga blir då om det finns någon ansvarsfrihetsgrund som personen som blivit attackerad av hunden kan åberopa till sitt försvar och därmed gå fri från ansvar för brott?

I den situationen att hunden slitit sig från sin ägare så kan man åberopa ansvarsfrihetsgrunden nöd till sitt försvar. Personen som blir attackerad av hunden befinner sig i en nödsituation eftersom denna riskerar personskada. För att en gärning ska vara straffri genom nöd så krävs att den inte är oförsvarlig. Bedömningen blir då alltså om det är oförsvarligt att slå ihjäl en schäfer som biter en i armen. I denna bedömning så får man bland annat ta ställning till om det som räddas är värt mer än det som skadas och om faran kunnat avvärjas på något annat sätt. 24 kap. 4 § BrB.

I den situationen att hundägaren med uppsåt att skada personen kommenderat hunden att gå till anfall så finns det ytterligare en ansvarsfrihetsgrund att åberopa, nämligen nödvärn. Rätt till nödvärn föreligger mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person. När hundägaren uppsåtligen kommenderar hunden att attackera personen så påbörjas det brottsliga angreppet genom misshandel. Hundägaren använder sin hund som redskap för att begå brottet misshandel. I detta läge så får personen använda mer våld för att freda sig, att slå ihjäl hunden måste nämligen vara uppenbart oförsvarligt för att utgöra ett brott. 24 kap. 1 § BrB. Det ska tilläggas att det går att använda nöd i denna situation också, nödvärn är dock en ”bättre” ansvarsfrihetsgrund eftersom det är tillåtet att använda mer våld för att stoppa ett brottsligt angrepp än att avvärja en nödsituation.

Det finns ytterligare en sak som är viktig att nämna i sammanhanget. Även om våldet som du använde mot hunden var uppenbart oförsvarligt eller oförsvarligt så kan du ändå gå fri från ansvar för brott på grund av så kallad nödvärnsexcess. Den bedömning som görs handlar då om ifall du "svårligen kunnat besinna dig". Rädsla för hundar och ifall angreppet har ägt rum på ett överraskande sätt är omständigheter som ha betydelse in i denna bedömning. 24 kap. 6 § BrB

Sammanfattningsvis så kan man därför säga att det finns två ansvarsfrihetsgrunder som kan bli aktuella, nöd och nödvärn. Nöd kräver att det föreligger nödsituation och nödvärn kräver överhängande eller påbörjat brottsligt angrepp på person. Nödvärn tillåter oförsvarliga handlingar för att stoppa det brottsliga angreppet, nöd gör inte det. Det går därför att använda mer våld för att freda sig mot ett brottsligt angrepp än för att avvärja en nödsituation. Har du använt mer våld än vad ansvarsfrihetsgrunderna tillåter så kan du ändå vara ursäktad på grund av nödvärnsexcess.

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (186)
2021-07-31 Är det okej att bryta sig in i någons hem om det är för att ta tillbaka något som är mitt?
2021-06-30 Får man i nödsituationer använda sig av blåljus?
2021-05-31 Rätt till nödvärn
2021-05-26 Hur mycket våld kan man samtycke till innan det blir olagligt?

Alla besvarade frågor (95763)