Vilka angelägenheter fåren framtidsfullmakt avse?

2020-09-09 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Kan en framtidsfullmakt vara obegränsad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om behörigheten enligt en framtidsfullmakt kan avse alla sorters angelägenheter eller om den behörigheten är begränsad till vissa angelägenheter.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser, (1 § lag om framtidsfullmakter).

Vilka angelägenheter får framtidsfullmakten avse?

En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter, (2 § första stycket lag om framtidsfullmakter). Med ekonomiska angelägenheter avses bland annat förvaltande av egendom. Personliga angelägenheter innebär att fullmaktshavaren ansvarar för att sörja för fullmaktsgivarens person. Detta innebär bland annat att se till att fullmaktsgivaren har ett lämpligt boende, en kontaktperson eller hemtjänst. Till detta hör även att hjälpa fullmaktsgivaren i sina kontakter med den sociala omsorgsverksamheten samt med hälso- och sjukvården.

En fullmaktshavare får inte vidta åtgärder om hälso- och sjukvård samt tandvård för fullmaktsgivaren. Detta innebär att fullmaktshavaren inte kan ta medicinska beslut gällande dig. En fullmaktshavare kan inte heller företräda fullmaktsgivaren i frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande frågor av utpräglat personlig karaktär. Dessa angelägenheter kan alltså en framtidsfullmakt aldrig avse, (2 § andra stycket lag om framtidsfullmakter).

Du kan begränsa framtidsfullmakten ytterligare

Om du känner att framtidsfullmakten ger för mycket behörighet och du exempelvis bara vill ge behörighet för vissa ekonomiska eller vissa personliga angelägenheter så kan du alltid göra det. Detta gör du genom att antingen specificera vad framtidsfullmakten endast får avse, eller vad den inte får avse.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1378)
2021-02-25 Måste det finnas ersättare vid fullmaktshavarens frånfälle?
2021-02-24 Kan fullmaktshavare agera mot fullmaktsgivarens intressen?
2021-02-18 Vad innebär kalendermånad?
2021-02-18 Får man låna ut bilen till sitt barn?

Alla besvarade frågor (89620)