Vikten av ett tydligt äktenskapsförord

Har en fråga om ett äktenskapsförord som jag eventuellt ska skriva på. Det står så här: följande idag ägd egendom eller i framtiden förvärvad egendom som anges nedan ska utgöra *** enskilda egendom, desamma gäller avkastning därav och vad som träder i den ursprungliga egendomens ställe: fastighet, mark och sin egna firma.' Därjämte överenskommer vi om att någon av oss båda parter tillhöriga bankmedel och värdepapper samt avkastning därav och vad som träder i den ursprungliga egendomens ställe ska utgöra vederbörande makes enskilda egendom i vårat äktenskap. All egendom som vi idag äger eller i framtiden förvärvar samt avkastning därav och vad som träder i den ursprungliga egendomens ställe ska utgöra giftorättsgods'. Nu till min fråga. Kan ni förklara detta på ett lättare sätt?!

Lawline svarar

Hej! Poängen med äktenskapsförord och enskild egendom att kunna se till att man får behålla viss egendom om det skulle bli äktenskapsskillnad. Det kan vara antingen för att man tycker mycket om egendomen i sig - exempelvis en fastighet som funnits i släkten i generationer. Det kan också handla om att för det fall den ene maken är välbärgad, medan den andre maken knappt har några tillgångar alls, så anser man det rimligt att den med större tillgångar får behålla en större andel än hälften vid en eventuell skilsmässa, eller när den ene avlider. 

Med andra ord får ett äktenskapsförord inte någon effekt medan äktenskapet ännu består. Det kan dock tilläggas att även när giftorättsgods ska fördelas så har varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. "Avkastning av egendom" kan exempelvis vara ränta på det belopp som man har insatt på bank. "Vad som träder i den ursprungliga egendomens ställe" kan exempelvis vara den summa pengar som en ägare av en fastighet får när denne säljer fastigheten.

Två saker tycker jag är något anmärkningsvärda med ert äktenskapsförord. Det ena är att både "fastighet" och "mark" nämns. Rent juridiskt är inte "fastighet" själva byggnaden, utan marken den står på. Byggnader tillhör fastigheten och behöver i regel inte nämnas om de inte ägs av någon annan.

Det andra är att texten inte tycks hänga ihop. Först sägs att viss egendom ska vara enskild i stället för giftorättsgods och således undantas från bodelning, sedan sägs att all egendom ska vara giftorättsgods och inte enskild egendom. Äktenskapsförordet bör vara tydligare utformat då detta är en fördel om en tvist i saken skulle uppstå. 

Se 1 kap. 5 §, 7 kap. 1 §, 7 kap. 3 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 1 §, 11 kap. 3 § och 11 kap. 7 § äktenskapsbalken (1987:230) samt 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § jordabalken (1970:994).

Lars BålmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”