Vikariat och rätt till tillsvidareanställning

2016-11-24 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag började jobba i affär 2012 som vikarie så de har ringt in mig när det behövts. Det har blivit rätt många dagar de har ringt in mig. Folk slutar de anställer inte någon ny men de vill bara använda vikarier. Har inte jag rätt till en anställning ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Regler om anställning hittar du i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Utgångspunkten är att en arbetsgivare har en fri antagningsrätt och rätt att leda och fördela arbetet. Detta innebär att en privat arbetsgivare som utgångspunkt har rätt att anställa vem denne vill och sedan fördela arbetet som denne önskar. Det finns emellertid vissa begränsningar i såväl antagningsrätten som för rätten att leda och fördela arbetet. Vissa särskilda regler gäller också för en offentligt arbetsgivare, som tex. om man arbetar inom kommunen eller för staten.

Ett vikariat är en form av tidsbegränsad anställning, se LAS 5 § p. 2. Huvudregel för denna anställningsform är att man inte kan säga upp arbetstagaren i förtid, utan att vikariatet upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när ordinarie arbetstagaren återgår i tjänst. Däremot kan parterna avtala om att anställningen ska kunna avbrytas i förtid och det sker vanligtvis genom att man avtalar om att anställningen ska gälla ”tillsvidare; dock längst t.o.m. …”, se LAS 4 §. Detta kallas ett längstförordnande.

Om du som arbetstagare dock har arbetat i affären i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod så skall ditt vikariat automatiskt övergå till en tillsvidareanställning, se LAS 5a § st. 3. Detta kallas ”inlasning” och denna regel är till för att skydda arbetstagaren mot en arbetsgivare som sätter i system att endast avtala om sk. rullande vikariat och därmed kringgående av lagens regler.

För ett vikariat krävs en personanknytning, vilket innebär att tjänsten som vikarie måste ha en anknytning till en viss ledig arbetstagares anställning. Det skall också stå klart för vikarien vem denne ersätter och arbetsuppgifterna ska överensstämma med de som den ordinarie anställde utför, stöd för detta finns i arbetsdomstolens praxis (AD 1985:53). Det går alltså inte att anställa någon som vikarie utan att faktiskt ersätta någon annans arbete, d.v.s. vikariera. Om en arbetsgivare anställer vikarier utan sådan personanknytning så kan det utgöra ett tecken på att arbetsgivaren använt vikariatet för att undgå att tillsvidareanställa arbetstagaren. Bedömningen skall dock alltid ske utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Om en anställning har tidsbegränsats i strid med reglerna i LAS så blir konsekvensen att arbetstagaren kan begära att anställningen skall förklaras gälla tills vidare, se LAS 36 §. Detta sker genom en s.k tillsvidareförklaring av domstolen.

Utgångspunkten är som sagt att vikariatet upphör vid avtalstidens slut och det föreligger inte krav på någon särskild åtgärd. Däremot om en arbetstagare haft en tidsbegränsad anställning med sammanlagt mer än tolv månaders anställningstid under de senaste tre åren så finns det ett rätt för denne att få besked om att fortsatt anställning inte kommer erbjudas efter anställningstidens slut. Detta besked skall lämnas av arbetsgivare senast en månad innan anställningstiden nått sitt slut, se LAS 15 §.

Eftersom LAS är dispositiv enligt sin 2 § så kan andra bestämmelser med stöd i lag gälla framför LAS. Detta innebär också att om det finns ett kollektivavtal kopplat till din anställning så kan det ange andra regler som ska tillämpas framför LAS.

Sammanfattningsvis, om du lägger samman alla de dagar du blivit inringd till arbetet och dessa uppgår till mer än två år så skall din anställning, om den varat under en femårsperiod, automatiskt övergå till en tillsvidareanställning.

Hoppas att mitt svar var till din hjälp!

Vänliga hälsningar

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (737)
2021-01-19 Kan man bli tillsvidareanställd efter 2 år av vikariat trots att man fyller 67 år?
2021-01-18 Hur lång får en provanställning vara?
2021-01-15 Inlasning enligt BEA
2021-01-14 Kan man avtala om två veckors uppsägningstid om man har en allmän visstidsanställning?

Alla besvarade frågor (88281)