Vikariat och övergång i tillsvidareanställning

2016-02-14 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag har en fast anställning som Polis. Jag har nu vikarierat på en högre tjänst inom polisen i snart 3 år. Det har handlat om personer som haft föräldraledighet eller andra längre ledigheter. Jag har fortfarande kvar min grundlön på 24900 kr. Under tiden jag vikarierar på den högre tjänsten har jag dock ett rörligt lönetillägg som nästan når upp till den lönebild som övriga på samma befattning har.I höstas var det en person som gick i pension och en vakans uppstod. Då kom de på att jag inte kan vikariera för någon slutat. De beslöt då att jag har fått en tillfällig placering på samma tjänst. Ingen fast lön och ingen fast placering.Min fråga är:Kan arbetsgivaren fortsätta ge mig olika typer av "vikariat" och aldrig ge mig den fasta lönen som övriga på befattningen har?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För frågan gäller Lagen om anställningsskydd (LAS). Det bör initialt noteras att avvikelser från LAS kan göras i kollektivavtal, se 2 § LAS. Detta gäller även den ifrågavarande bestämmelsen, närmare bestämt 5 § LAS.

Huvudregeln är enligt 4 § LAS att anställningsavtal gäller tillsvidare, såvida inte annat avtalats enligt 5 § som gäller tidsbegränsad anställning.

Enligt 5 § 2 p. LAS kan en tidsbegränsad anställning träffas om vikariat. Ett vikariat föreligger i det fall den anställde ersätter någon vars frånvaro är knuten till ledighet eller annat frånfälle. I Ditt fall synes det inte vara fråga om något annat än regelrätta vikariat.

Den längsta tiden för ett vikariat är två år inom en femårsperiod, se 5 § 2 st. LAS. Att olika vikariat staplats på varandra ändrar inget i denna regel. När tiden om två år har passerats övergår anställning per automatik i en tillsvidareanställning. Förutsatt att Du under dina tre år arbetat ihop motsvarande två års anställning, innehar du (OBS: enligt LAS, avvikelser kan förekomma i kollektivavtal) redan en tillsvidareanställning, se även AD 2015 nr 26 som fastslår detta förhållande. Det krävs inget agerande från arbetstagarens sida för att detta ska ske.

Ett råd i detta läge är att kontakta ditt fackliga ombud för att utreda saken vidare och inleda samtal med din arbetsgivare.

Behöver du ytterligare stöd i detta är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se
Du kan även boka tid hos en jurist kvalificerad inom ditt område som kan hjälpa dig att driva ditt ärende (här)

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (710)
2020-09-20 Anställningsavtalets tillkomst
2020-09-16 Får en timanställning inte omfatta mer än 16 timmar per vecka?
2020-09-14 Vad har en arbetsgivare för rätt/skyldighet att anställa?
2020-09-08 Kan mitt pjäskontrakt övergå till en tillsvidareanställning?

Alla besvarade frågor (84165)