Vigsel på distans ?

FRÅGA
Kan man gifta sig om personerna är på olika platser? Jag och min partner bor i olika läder, blev separerade av covid och letar efter sätt att återförenas. Sydafrika, där min partner bor, släpper inte över någon över internationella gränsen som inte är medborgare eller har en "speciell anledning". Vi tror att ett officiellt partnerskap skulle lösa det, men kan man inleda ett sådant utan att i stunden vara i samma land?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äktenskapshinder

För det första ställs det krav på de blivande makarna för att de ska få ingå äktenskap. Kraven återges i Äktenskapsbalkens 2 kap. respektive 3 kap. De blivande makarna måste exempelvis vara över 18 år, får inte redan vara gifta eller helsyskon.

Vigsel - 4 kap. ÄktB

I äktenskapsbalken ställs även krav på vigseln. De tre huvudkraven är att vigseln skall bevittnas (4 kap. 1 § ÄktB), (2) att vigselförrättaren är behörig (4 kap. 3 § ÄktB) och givetvis att makarna samtycker till äktenskapet (4 kap. 2 § ÄktB).

I 4 kap 2 § ÄktB återges att de som ingår äktenskap (dvs. makarna) skall vara närvarande samtidigt och ni ska samtycka till äktenskapet. Frågan är således om vigsel på distans t ex genom videochatt och liknande räknas till detta, eller om det finns ett krav på fysisk närvaro. Lagstiftaren hade förmodligen inte tänkt på möjligheten att vigas via t ex videochatt och liknande när äktenskapsbalken kom till. Varav rättsläget får anses relativt oklart.

Sammanfattning

Det finns alltså ett krav på vittnen, närvaro och samtyckesförklaring vid ingående av äktenskap som man inte kan kringgå. Gällande kravet på samtidig närvaro (4 kap 2 § ÄktB) förmodar jag att lagstiftaren i första hand syftar på fysisk närvaro.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Med vänliga hälsningar

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1188)
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?
2020-12-28 giltigt äktenskapsförord utan att uppfylla de föreskrifter i Äktenskapsbalken

Alla besvarade frågor (88182)