Vidimering

2014-05-19 i Formkrav
FRÅGA
Hej, jag undrar över begreppet vidimering av handling/dokument. Måste de två personerna som ska vidimera handlingens riktighet vara närvarande då den som ingår avtalet/erkännandet skriver under? Eller kan man göra upp och skriva under och sedan - efter underskrift - få vidimerat mot ex vis ID-handling (pass eller körkort)?
SVAR

Hej!

Tackför att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Attvidimera något innebär att man bevittnat och sedan bestyrker en kopiasöverensstämmelse med originalet. Ett exempel kan vara om man kopierar sinabetyg för att skicka in kopior då man söker jobb eller utbildning. Det finnsingen generell regel om att de ska vara samtidigt närvarande men det finnsvissa speciella handlingar som har särskilda formkrav, exempelvis testamenten.Testamentsvittnen ska bevittna underskrift eller när testator vidkänner sinnamnteckning, detta ska ske av båda två samtidigt i samma rum.

Utanatt veta närmare vad du åsyftar kan nog svaret tyvärr inte bli mer precist änså. Jag skulle rekomendera dig att kontakta notarius publicus i ditt län somhar som en av sina uppgifter just att bestyrka namnunderskrifter, avskrivningaroch andra uppgifter som rör handlingars innehåll.

Medvänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (179)
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?

Alla besvarade frågor (97672)