FrågaAVTALSRÄTTFormkrav15/07/2022

Vidimera kopia utan att ha sett originalhandlingen

Hej, En bekant bad mig vidimera en kopia av ett dokument, som han behövde skicka in till en myndighet. När vi träffades för detta, hade han inte med sig originalet, utan bara kopian. När jag sa att jag inte skriver på, tyckte han jag var dum, och att jag kunde ju själv se att innehållet i kopian var sanningsenligt. Jag förklarade då, att om jag vidimerar en kopia, tar jag inte ställning till eller intygar sanningshalten hos dokumentet, utan jag intygar att originalet och kopian har samma innehåll. Jag är ganska övertygad om att jag har rätt i detta, men rätta mig gärna om jag har fel. Min fråga är dock om jag kan bli straffad om jag vidimerar en kopia utan att ha sett originalet, och det sedan visar sig att kopian har blivit manipulerad? Intuitivt känner jag att detta borde kunna klassas som delaktighet i någon typ av urkundsförfalskning. Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du har noterat görs en vidimering för att intyga att kopian står i överensstämmelse med originalhandlingen. Vidimering av handlingar finns inte lagreglerade, utan det är i första hand den mottagande personen, företaget eller myndigheten som sätter ramarna för utformningen. 

Om du medvetet vidimerar en kopia som avviker från originalhandlingen kan du göra dig skyldig till brottet osant intygande (15 kap. 11 § brottsbalken), vilket kan ge böter eller fängelse i högst sex månader. Det kan därför vara en god idé att jämföra kopian med originalhandlingen. 

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar, 

Marika HåkanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”