Vidaresålt autogiro

2021-12-08 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Jag har utan att veta om det blivit debiterad via autogiro för medlemskap i (X)-träningscenter under 5 år. Jag har aldrig haft kontakt med (X), aldrig tecknat något avtal med dem och aldrig besökt något av deras gym. Debiteringen gjordes via autogiro under namnet "(Y)", men jag har aldrig gett något godkännande till vare sig (Y) eller (X) att automatdebitera. De har "köpt" tillståndet att autogirera genom att köpa upp ett gym som jag var medlem i 2016, och som låg intill min dåvarande arbetsplats. Gymmet jag var medlem i försvann och min anställning intill var också avslutad när (X) tog över och började debitera mig. Jag fick ingen information om detta vad jag vet, troligen för att de hade min gamla jobb-mail som jag inte längre hade tillgång till när de tog över. Mailen från (X) har studsat tillbaka, och de har även i sina system kunnat se att jag aldrig någonsin besökt något av deras gym. Ändå har de autogirerat i 5 år. På min internetbank kan man inte sortera kontotransaktioner (bara "betalningar" där autogiro inte ingår) så jag upptäckte inte att det var en återkommande månadsdebitering förrän nyligen då jag såg över alla mina kontotransaktioner. Det var inte lätt att upptäcka detta!Min fråga: Hade (X) rätt att dra pengar från mitt konto under dessa omständigheter?(EDIT: Lawline har bytt ut företagsnamn till X och Y)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dit till Lawline med din fråga!

Du har alltså varit medlem i ett gym för länge sedan, och nu insett att ett bolag som köpt upp gymmet fortsatt ta betalt utan att du informerats.

Autogiro

Autogiro är en tjänst som i praktiken innebär att en betalare ger fullmakt till en betalningsmottagare att dra pengar från betalarens konto. Autogiroavtalen innehåller alltid uppgifter om vem som ska ha rätt att dra pengarna, alltså företagsnamn och organisationsnummer.

Eftersom autogiro liknar en fullmakt är min uppfattning att avtalslagen (1915:218), AvtL, 2 kap blir tillämpligt. Det finns ingen rätt att överlåta fullmakten på någon annan enligt den lagen. Om betalningsmottagaren bytts har den alltså sannolikt ingen rätt att ta betalt via autogiro utan ditt samtycke.

Det primära avtalet

Eftersom autogirot bara är en rätt att begära pengar måste det finnas ett annat avtal som anger hur mycket mottagaren har rätt till och när betalningar ska ske. Detta kallar jag det primära avtalet, eftersom det är det viktigaste avtalet och reglerar rättsförhållandet mellan dig och gymmet.

När du gick med i det gamla gymmet skrev du på ett avtal. Avtalet gav dig rätt att träna i deras lokaler, och skyldighet att betala. Dessutom skrev du på ett autogiroavtal som gav gymmet rätt att dra pengar från ditt konto.

Eftersom det är primäravtalet som grundar själva betalningsskyldigheten, så är det relevanta i ditt fall om primäravtalet har sålts vidare på rätt sätt.

Rätt att sälja vidare avtalet

Avtal regleras i AvtL. Avtal binder som huvudregel två parter mot varandra.

Man får inte sälja vidare sina förpliktelser, alltså det man ska göra, enligt avtal om det inte står i avtalet. Det innebär att gymmet inte får "skicka vidare" dig till ett annat gym. Om de slutar bedriva gymverksamhet begår de avtalsbrott och din skyldighet att betala upphör enligt allmänna avtalsrättsliga principer.

När det gäller att sälja vidare sitt betalningskrav gäller lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL. Man får alltså byta betalningsmottagare. Viktigt är att den nya betalningsmottagaren inte har bättre rätt än den ursprungliga (SkbrL 27 §). Det betyder att om gymmet slutar med sin verksamhet, så har inte den nya betalningsmottagaren rätt till dina pengar.

Det som kanske har hänt

Att gymmet inte skulle ha rätt till dina pengar bygger på att de har bytt avtalspart eller upphört med sin verksamhet. Kanske finns den ursprungliga betalningsmottagaren kvar, den som tog emot betalningar för det gamla gymmet. Det skulle betyda att det rent formellt inte är någon annan som tar dina pengar. Vidare kan det finnas ett villkor i avtalet som ger gymmet rätt att byta lokaler på något sätt. Eftersom jag inte har avtalet kan jag inte säga något om detta.

Om avtalet är löpande, den ursprungliga betalningsmottagaren fortfarande tar betalt och det finns en rätt att byta lokaler, är tyvärr chanserna att få tillbaka pengarna små. I annat fall bör du få tillbaka dina pengar.

Vad du kan göra

Jag vill föreslå att du läser igenom avtalet som ni har, och kollar upp om det är ett annat bolag som tar emot pengarna än vad det var ursprungligen. Om det inte står något om byte av plats, eller om det är ett nytt bolag som tar betalningar, kan det vara så att betalningarna är felaktiga och således ska gå tillbaka. Beroende på vad som står i avtalet kan det alltså vara så att gymmet inte har rätt att dra pengar från dig.

Om du vill ha hjälp att få tillbaka pengarna, eller om du vill ha hjälp att tolka avtalet, får du gärna höra av dig till mig på vidar.wicklund@lawline.se så kan jag vidarebefordra dig till byrån!

Vänligen,

Vidar Wicklund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1448)
2022-01-16 Får jag behålla presentkort som jag av misstag fått dubbelt?
2022-01-16 Avsluta abbonemangstjänst
2021-12-28 Kan ett gift par vara vittnen till framtidsfullmakt?
2021-12-28 Vad krävs för att en fullmakt ska vara giltig utomlands?

Alla besvarade frågor (98495)