Vid uppsägning av ett hyreskontrakt gäller uppsägningstiden från och med kommande månadsskifte

2021-03-18 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag hyr en lägenhet i en tvåfamiljsvilla. Jag har blivit uppsagd efter meningsskiljaktigheter med min privata hyresvärd.Hon menar att jag blev uppsagd 2 mars och ska vara utflyttad 2 juni. Men detta strider mot kontraktet vi har där det ska vara 3 månaders uppsägningstid. Om inte jag tänker fel ska jag vara ute ur lägenheten sista juni?Har hon rätt att göra så här?Och kan jag som kompensation kräva att jag slipper flyttstädningen i och med att hon kräver att jag ska vara ute ur lägenheten med såpass kort varsel?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du hyr en lägenhet i en tvåfamiljsvilla (som jag antar är privatägd) gäller privatuthyrningslagen.

Av frågan framgår att ni har avtalat om tre månaders uppsägningstid. Det är möjligt att avtala om annat än vad lagen stadgar om det är till hyresgästens fördel (2 § privatuthyrningslagen). Enligt lag har hyresgästen en månads uppsägningstid, medan hyresvärden har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Den avtalade uppsägningstiden mellan dig och hyresvärden stämmer överens med den lagstadgade uppsägningstiden för hyresvärden.

Hyresvärden får alltså säga upp avtalet vid det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats. Eftersom ni inte har avtalat om en längre uppsägningstid är det tre månader som gäller. Lagen stadgar att uppsägning ska ske vid månadsskiftet, detta innebär att din hyresvärd hade behövt säga upp hyresavtalet senast den 28 februari för att kunna kräva din utflytt vid månadsskiftet maj/juni. Eftersom din hyresvärd sade upp avtalet den 2 mars gäller en uppsägningstid om tre månader från och med nästkommande månadsskifte, dvs. tre månader från och med månadsskiftet mars/april. Detta innebär att du har rätt att bo kvar i lägenheten till och med sista juni.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?