Vid övergång av verksamhet övergår också skyldigheter p.g.a. anställningsavtal

FRÅGA
Hej!Jag skrev en extratjänst kontrakt på tolv månader hos en äldreboende i Kristianstad, jag började den 14/1/2019 och då gäller kontraktet fram till 14/1/2020, nu kom arbetsgivaren och säger att jag kan jobba bara fram till 30/8/2019 eftersom det är en ny företag som skall köpa det äldreboendet och jag och dem andra som fick jobbet tillsammmans med mig för inte vara längre kvar på jobbet efter 30/8. För dem göra så? Jag menar jag är i stort behov av jobb och kontraktet gäller fram till början av nästa år! Vad kan jag kräva dem? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ifall ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan övergår också de rättigheter och skyldigheter p.g.a. anställningsavtal som gäller vid tidpunkten för övergången (6 b § lag om anställningsskydd). Enligt ditt anställningsavtal har du rätt att få arbeta kvar till den 14/1/2020 och denna rätt kvarstår även fast ett nytt företag köper äldreboendet. Den nya arbetsgivaren har då en skyldighet att ge dig arbete så länge kontraktet löper. Även din tidigare arbetsgivare har enligt lag en ekonomisk förpliktelse enligt anställningsavtalet (6 b § lag om anställningsskydd). Ifall den nya arbetsgivaren skulle vägra låta dig arbeta kvar har du alltså rätt att kräva skadestånd, och kan då antingen vända dig mot den nya arbetsgivaren som köpt företaget, eller din nuvarande arbetsgivare (38 § lag om anställningsskydd).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll