Vid övergång av verksamhet övergår också skyldigheter p.g.a. anställningsavtal

FRÅGA
Hej!Jag skrev en extratjänst kontrakt på tolv månader hos en äldreboende i Kristianstad, jag började den 14/1/2019 och då gäller kontraktet fram till 14/1/2020, nu kom arbetsgivaren och säger att jag kan jobba bara fram till 30/8/2019 eftersom det är en ny företag som skall köpa det äldreboendet och jag och dem andra som fick jobbet tillsammmans med mig för inte vara längre kvar på jobbet efter 30/8. För dem göra så? Jag menar jag är i stort behov av jobb och kontraktet gäller fram till början av nästa år! Vad kan jag kräva dem? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ifall ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan övergår också de rättigheter och skyldigheter p.g.a. anställningsavtal som gäller vid tidpunkten för övergången (6 b § lag om anställningsskydd). Enligt ditt anställningsavtal har du rätt att få arbeta kvar till den 14/1/2020 och denna rätt kvarstår även fast ett nytt företag köper äldreboendet. Den nya arbetsgivaren har då en skyldighet att ge dig arbete så länge kontraktet löper. Även din tidigare arbetsgivare har enligt lag en ekonomisk förpliktelse enligt anställningsavtalet (6 b § lag om anställningsskydd). Ifall den nya arbetsgivaren skulle vägra låta dig arbeta kvar har du alltså rätt att kräva skadestånd, och kan då antingen vända dig mot den nya arbetsgivaren som köpt företaget, eller din nuvarande arbetsgivare (38 § lag om anställningsskydd).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej! Jag skickade det ni skrev till min arbetsgivare och jag fick detta svaret. Stämmer det? For det första ar det inte jag som valjer vad som ska goras , det ar Norlandia ( det nya faretaget ) som valjer om man vill erbjuda er som har extratjanster att fa andra typer av tjanster fran den 1 september For det andra ar det regering och riksdag som har tagit beslutet att extratjanster inte ska finnas langre och att de anstallningar med extratjanst som pagar darfor slutar att galla om foretaget inte langre drivert ex ett aldreboende . Din fraga till juristen ar inte helt ratt formulerad . Darfdr har du inte heller fatt ett korrekt svar . Det ar inte ett faretag som köper Christiansro , det ar ett foretag som tar aver driften av verksamheten som sker pa uppdrag av Kristianstads kommun . Lagen om anstal | ningsskydd innebar att det blir en sa kallad verksamhetsovergang , da har man ratt att behalla sin anstallning om man har en tillsvidareanstallning och visstidsanstallning , Tyvarr galler inte detta for extratjanster eftersom den typen av lanebidragsanstallning inte finns langre .
2019-04-23 17:02
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (574)
2019-07-12 Vad är skillnaden mellan direkt och indirekt diskriminering?
2019-07-12 Arbetsgivares rätt att hålla inne slutlön
2019-07-05 Gäller mitt gamla anställningsavtal vid byte av arbetsgivaren och arbetsplats inom samma koncern?
2019-06-30 Tillhandahållandet av arbetsredskap

Alla besvarade frågor (71210)