Vid nytt servitut - fråga om rimliga krav, officialservitut, samt om oenighet förhindrar förhandsbesked

2017-12-19 i Servitut
FRÅGA
Situation: jag ska köpa en tomt från grannen B i ej planlagt område. Innan lantmäteriet gör avstyckningsförrättningen ska Kommunens byggnadsnämnd ge ett förhandsbesked (som blir bilaga till ansökan om avstyckningsförrättning). Kommunen gör utifrån ansökan om förhandsbesked en lokaliseringsprövning, det vill säga undersöker om platsen är lämplig för bebyggelse och om det går att lösa avloppsfrågan. Miljöskyddsenheten på kommunen har efter platsbesök i sitt yttrande bedömt att det går att ordna enskilt avlopp. Kommunens byggnadsnämnd har vidare gjort en bedömning att det är lämpligt att placera ett fritidshus på den föreslagna tomten. Innan byggnadsnämnden tar beslut om förhandsbesked ska berörda grannar höras. B har inkommit med yttrande avseende den väg som jag måste passera för att komma till den avstyckade tomten. De flesta krav i yttrandet känns rimliga och en del orimliga. Nu har handläggaren på byggnadsnämnden kontaktat mig och vill att jag ska komma överens med B avseende vägen inför deras beslut om förhandsbesked. Mina frågor är följande. 1) Vad är rimliga krav B kan ställa på mig för att nyttja vägen? 2) Vad är orimliga krav? 3) Vad händer om vi inte kan komma överens om rättighet att använda väg? Om vi inte kan komma överens, är det då hinder för kommunen att ge förhandsbesked? 4) Om kommunen ger förhandsbesked kan då Lantmäteriet ge officialservitut? Jag är mycket tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag kommer att dela upp svaret på dina frågor i fyra delar, respektive fråga kommer att besvaras i en enskild del.

Fråga 1
Det är inte helt enkelt att svara på detta då frågan är så allmänt hållen. För mig kan det framstå som rimligt att du betalar B för att få använda vägen. Hur mycket har jag ingen uppfattning om eftersom alla omständigheter inte framgår av frågan.

Fråga 2
Om B ska avstycka och sälja en tomt till dig ligger det ju i B:s intresse att vägfrågan löses, i annat fall går nog inte lantmäterimyndigheten med på att avstyckning genomförs. Om du och B inte kommer överens om vägservitutet, går knappast B med på att sälja tomten till dig och då faller frågan om servitut. Om B skulle sälja en tomt som ska avstyckas utan att du och B har kommit överens om ett servitut som gäller rätt till väg, vilket jag inte tror är så sannolikt, torde inte lantmäteriet gå med på avstyckning om inte vägfrågan löses, se 3:4 fastighetsbildningslagen och i sådant fall måste vägfrågan få lösas genom ett officialservitut.

Fråga 3
Förhandsbesked enligt 9:17 plan- och bygglagen gäller huruvida en bygglovspliktig åtgärd kan tillåtas på den avsedda platsen. Huruvida detta förutsätter att vägfrågan till fastigheten är löst borde kommunens byggnadsnämnd kunna ge besked om.

Fråga 4
Huruvida lantmäterimyndigheten kan besluta om ett officialservitut förutsatt att kommunen meddelar förhandsbesked kan jag inte uttala mig om. Det bestämmer lantmäterimyndigheten i samband med avstyckningen av tomten enligt de regler som gäller för officialservitut enligt 7 kap. fastighetsbildningslagen. Det är ju ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett officialservitut ska kunna beviljas.

Hoppas att detta besvarar dina frågor. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.
- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänliga hälsningar,

Yekta Keskin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (309)
2021-11-25 Servitut - flytt av stolpe?
2021-10-17 Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?
2021-10-09 Servitut och arrende - giltiga avtal?

Alla besvarade frågor (97477)