Vi vill ge pengar till vår gifta son – hur skriver man så att han inte behöver dela dem med hustrun vid en skilsmässa?

2020-04-22 i Gåva
FRÅGA
Maken och jag vill ge 100.000kr till vår son som är gift. Vi vill att han inte behöver dela med sig av pengarna till hustrun vid en ev skilsmässa även om han nu använder pengarna till nybygge sommarhus.Hur skriver man om detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) i mitt svar.

Gör pengarna till enskild egendom genom ett gåvobrev

Ni kan skriva ett gåvobrev för att se till att er son inte ska behöva dela pengarna med sin hustru vid en eventuell skilsmässa.

I gåvobrevet behöver det då finnas ett villkor som anger att pengarna ska vara er sons enskilda egendom.

Jag kommer nu att beskriva vad ni behöver tänka på.

Enskild egendom ingår inte i en bodelning vid en eventuell skilsmässa

Din son och hans hustru ska göra en bodelning om en skilsmässa blir aktuell för dem (9 kap. 1 § första stycket och 1 kap. 5 § ÄktB). I bodelningen kan det finnas två typer av egendom: Giftorättsgods och enskild egendom.

- All deras egendom är som utgångspunkt giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att den ska ingå i deras bodelning och delas lika mellan dem (10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB).

- Enskild egendom ska däremot inte ingå i en bodelning. Egendom är bara enskild om den aktivt har blivit omvandlad till sådan genom ett villkor i samband med en gåva, ett äktenskapsförord, testamente eller ett förmånstagarförordnande kopplat till en försäkring (7 kap. 2 § första stycket ÄktB).

De pengar som ni vill ge till er son kommer alltså att räknas som giftorättsgods som utgångspunkt. Ni kan dock se till att de undantas vid en bodelning genom att göra dem till enskild egendom i ett gåvobrev.

Se till att "surrogat" och avkastning också blir enskild egendom

Även det som kan komma att träda i pengarnas ställe blir enskild egendom enligt lagen (7 kap. 2 § första stycket, sjätte punkten ÄktB).

Sådant så kallat surrogat till pengarna skulle exempelvis kunna vara det sommarhus som du nämner, om er son finansierar huset med gåvopengarna.

Jag vill rekommendera er att skriva i gåvobrevet att även eventuellt surrogat ska vara enskild egendom, trots att det redan gäller enligt lagen som utgångspunkt. Genom att skriva in det förtydligar ni nämligen er önskan ytterligare.

Ni bör även skriva in att eventuell avkastning av pengarna ska vara enskild egendom. Till skillnad från surrogat blir avkastningen inte automatiskt enskild egendom (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Därför krävs det att ni skriver in det i gåvobrevet.

Pengarna bör placeras på ett särskilt konto

Er son bör placera gåvopengarna på ett särskilt konto för att säkerställa att de fortsätter att vara enskild egendom.

Det finns annars en risk för att de inte längre går att identifiera som gåvopengarna och därmed anses vara giftorättsgods istället, vilket framgår av rättsfallet NJA 1992 s. 773.

Att tänka på om sommarhuset delvis finansieras med pengar som är giftorättsgods

Det kan eventuellt bli komplicerat om er son använder pengarna till sommarhuset och resten av bygget finansieras med pengar som är giftorättsgods. Då blir ju huset delvis enskild egendom och delvis giftorättsgods. Jag är osäker på vad det skulle kunna få för konsekvenser vid en eventuell skilsmässa mellan er son och hans hustru. Eventuellt kan sommarhuset komma att räknas som giftorättsgods i sin helhet vid en bodelning mellan dem.

För att undvika att det uppstår frågetecken kring huset i framtiden skulle er son kunna ta hjälp av en jurist. Han bör även dokumentera att gåvopengarna används till just sommarhuset, om så blir fallet.

Sammanfattning

Ni kan göra pengarna till enskild egendom genom ett gåvobrev och därmed se till att er son inte behöver dela pengarna med sin hustru vid en eventuell skilsmässa mellan dem.

Jag rekommenderar er att skriva in att även eventuell avkastning av pengarna och sådant som kan träda i pengarnas ställe ska vara er sons enskilda egendom.

Slutligen vill jag tipsa er om att Lawline har en avtalsrobot som ni kan ta hjälp av för att skriva gåvobrevet till ett fast pris. Vid intresse kan ni läsa mer på avtalsrobotens hemsida.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (702)
2021-04-10 Utfästelse om gåva
2021-04-06 Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?
2021-04-01 Får man kräva tillbaka en gåva?
2021-03-31 Ge del av fastighet i gåva

Alla besvarade frågor (91059)