Vi ska adoptera – har vi rätt att vara hemma med barnet utan att ta ut föräldrapenning?

2021-05-23 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej! Jag och min man ska adoptera ett barn genom internationell adoption. Barnet kommer ha en ålder på ca 3-5 år. Par som själva föder barn har rätt att vara föräldralediga i 18 månader efter förlossningen med eller utan föräldrapenning, enligt femte paragrafen i föräldraledighetslagen. Vi vill vara hemma med vårt barn i 18 månader när vi får det, men vi har svårt att avgöra om vi BEHÖVER ta ut föräldrapenning för att ha rätt att vara hemma. Vår fråga är alltså: Har vi rätt att vara hemma UTAN att ta ut föräldrapenning de första 18 månaderna med vårt adopterade barn? När vi läst på Försäkringskassans hemsida blir vi inte kloka på informationen. Hälsningar Blivande adoptivförälder
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Först av allt vill jag gratulera er till adoptionen!

Jag kommer att hänvisa till föräldraledighetslagen och socialförsäkringsbalken (SFB) i mitt svar till dig.

Ni har rätt till föräldraledighet utan föräldrapenning

Svaret på din fråga är ja – som adoptivföräldrar har ni rätt att vara hemma utan att ta ut föräldrapenning under de första 18 månaderna med barnet (5 § första stycket föräldraledighetslagen). Det gäller under förutsättning att er internationella adoption har godkänts av socialnämnden där ni bor (1 § andra stycket, fjärde punkten föräldraledighetslagen).

De 18 månaderna kommer att räknas från tidpunkten då ni får barnet i er vård, istället för att räknas från barnets födelse (5 § första stycket föräldraledighetslagen).

Anmäl ledigheten till era arbetsgivare

Ni behöver anmäla ledigheten till era respektive arbetsgivare minst två månader innan ledigheten ska börja, eller så snart som möjligt (13 § första stycket föräldraledighetslagen).

Eventuella kollektivavtal hos era arbetsgivare kan ange en annan tidpunkt för när anmälan ska ske (2 § andra stycket föräldraledighetslagen).

Ni har också rätt till ledighet med föräldrapenning

Utöver ledigheten utan föräldrapenning har ni rätt till ledighet med föräldrapenning (5 § andra stycket föräldraledighetslagen och 12 kap. 8 § SFB).

Är barnet yngre än fyra år när ni får hen i er vård har ni sammanlagt rätt till föräldrapenning under högst 480 dagar (12 kap. 12 § första stycket och 11 kap. 7 § andra stycket SFB).

När barnet har fyllt fyra år har ni sammanlagt rätt till föräldrapenning under högst 96 dagar (12 kap. 12 § tredje stycket SFB).

Information från Försäkringskassan

Försäkringskassans hemsida saknar förmodligen den information som ni söker eftersom myndigheten inte är involverad när föräldraledigheten inte kombineras med föräldrapenning.

På hemsidan finns det dock information om föräldraledighet med föräldrapenning vid adoption.

Sammanfattning

Ni har rätt att vara hemma utan att ta ut föräldrapenning under de första 18 månaderna med barnet, från den tidpunkt då ni får hen i er vård. Ni måste anmäla ledigheten till era respektive arbetsgivare. Utöver detta har ni rätt till ledighet med föräldrapenning, vilket ni ansöker om hos Försäkringskassan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?