Vi samäger en bil men bara en kan registreras som ägare?

2017-11-15 i Samägandeavtal
FRÅGA
Jag och min sambo har inga gemensamma barn men vi har båda barn. vi har köpt en dyr husbil, betalat hälften var men det går ej att stå som ägare båda enl. transportstyrelsen. Kan vi själva skriva ett papper som intygar att så är fallet. gäller det vid dödsbo?
SVAR

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

I vägtrafikverket kan bara en person som kan registreras som ägare. Den registrerade ägaren presumeras vara bilens ägare och ansvarar exempelvis för trafikskatter och försäkring. Detta hindrar dock inte att ni civilrättsligt äger var sin andel av husbilen. Det dagen någon går bort kommer dennes andel tillfalla dödsboet på samma sätt som annan egendom denne äger.

För att intyga att ni äger var sin andel upprättar ni ett samägandeavtal. Det finns inga formkrav för samägandeavtal men bevishänseende är det bra om det upprättas skriftligt. Ni kan även genom avtal bestämma hur ni ska fördela exempelvis trafikskatten eller andra kostnader hänförliga till husbilen.

Det påverkar alltså inte era äganderätter att endast en person är registrerad som ägare i vägtrafikverket. Genom att upprätta ett samäganderättavtal har ni ett bevis på detta om det i framtiden skulle uppstå en tvist mellan er sambos/ dödsboet.

Jag hoppas att jag har kunnat besvara er fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (613)
2021-11-26 Hur upprättar vi ett avtal kring samäganderätt?
2021-11-23 Kan man kräva att bli utköpt när man äger egendom tillsammans med någon?
2021-11-16 Vem betalar hundens veterinärkostnader när vi separerat?
2021-11-14 Kan man begära försäljning av en samägd fastighet?

Alla besvarade frågor (97358)