Vi har gift oss och ska skriva äktenskapsförord om arv, vad bör man tänka på?

FRÅGA
Hej!Vi har gift oss och skall skriva äktenskapsförord för att arv vi får i framtiden vill vi ha som enskild egendom. Funkar denna mening?De egendomar som förvärvas under äktenskapet, skall vara var makas enskilda egendom, såvida de inte förvärvats gemensamt då de på denna grund utgöra gemensam egendom. Frågan är väl egentligen om arv klassas som egendom som förvärvats. Eller ska man skriva så här istället?De egendomar som förvärvas under äktenskapet eller arv, skall vara var makas enskilda egendom, såvida de inte förvärvats gemensamt då de på denna grund utgöra gemensam egendom.Tack på förhand! Mvh Anneli
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regler om makars egendom hittar vi i äktenskapsbalken (Äktb).

Som du nämner indelas makars egendom mellan giftorättsgods (som ingår i bodelning vid separation) och enskild egendom som varje make behåller efter en separation.

Enskild egendom

Av ÄktB 7 kap 2 § utläses att egendom som till följd av äktenskapsförord, gåva, arv eller testamente är enskild egendom, under förutsättning att det finns ett villkor om att egendomen ska vara just enskild egendom.

Äktenskapsförordet

Makar kan avtala om vilken egendom som skall vara enskild och giftorättsgods, 7 kap 3 § ÄktB. Formkraven som kan utläsas är:

1.Kan slutas före och under äktenskapet 2.Måste vara skriftligt 3.Inges till tingsrätten för att registreras hos Äktenskapsregistret hos SCB.

Förordet ska sedan registreras hos skatteverket.

Gällande din fråga

Ser inget problem med den mening som du nämner. Det råder stor avtalsfrihet mellan makar. Så länge parterna är överens och äktenskapsförordet registreras korrekt. Däremot för att undvika tolkningstvister i framtiden kan det vara bra att ta hjälp av en verksam jurist som kan hjälper er att upprätta äktenskapsförordet.

Vill även poängtera att arv med villkor att egendomen ska vara enskild egendom, blir enskild egendom även utan äktenskapsförord. 7 kap 2 § 3 p. ÄktB

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1009)
2019-10-16 Kan jag få det jag anser att är mitt, trots äktenskapsförord?
2019-10-15 Kan äktenskapsförord jämkas?
2019-10-11 Vad är den andra makens enskilda egendom?
2019-10-07 Vad gäller för en vigsel?

Alla besvarade frågor (73747)