Vi genomför totalentreprenad men beställaren tillhandahåller oklara direktiv, vilken part ska finna lösningen?

2018-10-08 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej Vi är upphandlade på totalentreprenad av en byggherre med plåt alla andra yrkesgrupper verkar också upphandlade på samma sätt. Byggherre har plc och underhuggare på plats. Vi ska lösa allt mellan oss entreprenörer. Dom verkar ej ta ansvar för något på arbetsplats utan endast skickar oss mellan varandra . Vad gäller vid upphandling det finns en massa saker som ej framgått på ritningar är det då vårt ansvar att finna lösningar på det som är angivet och byggaren endast svarar ni har totalentreprenad. Det ingår i ert åtagande?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Totalentreprenad är en entreprenad vari entreprenören ansvarar för projektering och utförande av arbetet. Entreprenören har ett funktionsansvar för entreprenaden, det vill säga, entreprenören ansvarar för att objektet uppfyller den avtalade funktionen. I en äkta totalentreprenad uppställer alltså beställaren bara funktionskrav. Det är däremot svårt att ställa preciserade funktionskrav, utan att tekniska lösningar blandas in. Det ska nämligen noteras, att entreprenörens funktionsansvar faller bort i de fall beställaren föreskrivit viss teknisk lösning. Dessutom är det av betydelse, att i de fall beställaren genomför delar av projekteringen, omvandlas totalentreprenaden till en styrd totalentreprenad, vari beställaren står för funktionsansvaret i de delar denne tillhandahållit tekniska lösningar.

I totalentreprenader är det sålunda oerhört viktigt att beställaren anger i avtalet, med därtill tillhörande handlingar, vilka funktionskrav som beställaren ställer på entreprenaden. Vid totalentreprenader används huvudsakligen ABT06. Detta standardavtal har formulerats för att hantera de situationer som kan uppkomma vid totalentreprenader. Det är emellertid inte ovanligt att beställaren föreskriver åtminstone delar av arbetsutförandet, såtillvida att denne påtalar tekniska lösningar till entreprenören. I dessa fall ska entreprenören endast utföra entreprenaden på det sätt beställaren anvisat, det vill säga, enligt de tekniska lösningarna som presenterats.

Allt ingår sålunda inte i entreprenörens åtagande, enbart för att avtalet är rubricerat såsom totalentreprenad. Detta gäller oavsett huruvida ersättningsformen är fast pris eller i det fall löpande räkning tillämpas.

I det fall beställaren enbart uppställt funktionskrav, ska ni som entreprenörer sålunda genom projektering och utförande ansvara för entreprenaden.

Önskar ni att vi bistår er i kontakt med beställaren, kan vi givetvis göra det.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1181)
2019-04-15 Vad gäller fullmakten till?
2019-04-06 Kan ett fackförbund kräva att man skickar in en reservationsblankett gällande framförhandlad ny tjänst/försäkringsvillkor/avtalsvillkor? Är inte detta negativ avtalsbindning?
2019-03-29 Bevittnande av namnteckning
2019-03-28 Två fullmakter, vilken gäller?

Alla besvarade frågor (67977)