Vi får inte tag i alla dödsbodelägare, vad kan vi göra?

FRÅGA
Hej! Min fråga gäller en jordbruksfastighet som ägs av ett dödsbo där en av dödsbodelägarna inte går att få tag på. Stora efterforskningar har gjorts men vederbörande går inte att finna, den sista uppgiften är en adress i USA. Nu behöver dödsboet skiftas eftersom dödsbon inte får äga jordbruksfastighet i mer än 4år. Kan man skifta ett dödsbo utan alla dödsbodelägares godkännande? Om inte, hur går man vidare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ni arvtagare är alla dödsbodelägare (18 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Som huvudregel gäller att alla dödsbodelägare ska vara överens om åtgärder rörande dödsboets förvaltning. Man kan alltså säga att varje dödsbodelägare har en slags vetorätt. Varje dödsbodelägare kan dock hos tingsrätten ansöka om att en boutredningsman ska överta förvaltningen (19 kap. 1 § ÄB). Boutredningsmannen ska då istället för dödsbodelägarna förvalta och företräda boet (19 kap. 11-12 §§ ÄB).

En boutredningsman kan dock inte utan skriftligt samtycke från alla dödsbodelägare sälja fast egendom (19 kap. 13 § ÄB). Lämnar inte alla dödsbodelägare sitt samtycke kan boutredningsmannen ansöka om tillstånd hos rätten att få sälja fastigheten. Rätten beviljar tillståndet om inte särskilda skäl talar mot det, tex. att någon dödsbodelägare vill förvärva fastigheten.

Enligt lagen (18 kap. 1 § ÄB) kan dödsboet vidta en åtgärd trots att inte alla dödsbodelägare har lämnat sitt samtycke. Det handlar då om situationer där åtgärden anses brådskande och någon dödsbodelägares samtycke inte kan inhämtas. Enligt en kommentar till denna bestämmelse sägs att "åtminstone åtgärder som är nödvändiga för att rädda värden måste få vidtas även mot meddelägares protest". För att ni skulle få sälja fastigheten utan den siste delägarens samtycke måste det alltså röra sig om en försäljning som kan sägas vara _nödvändig _för att rädda ekonomiska värden. Det är alltså ett högt krav ställt till varför man ska få vidta en åtgärd utan alla delägarens samtycke, och det räcker då inte med att det "bara" är en bra, fördelaktig eller smidig affär.

Eftersom det kan vara svårt att avgöra när en viss åtgärd kan anses "nödvändig", skulle jag rekommendera er att förordna boutredningsman och genom dennes hjälp försöka komma överens, om ni inte kan göra det på egen hand. Om det inte går att få den siste delägarens samtycke kan ju boutredningsmannen ansöka om tillstånd till försäljningen hos rätten.

Skulle rätten inte lämna sitt tillstånd kan till sist följden bli att boutredningsmannen måste skifta ut andelar i fastigheten till alla dödsbodelägare. Om ett sådant skifte sker uppkommer samäganderätt mellan dem som fått del i fastigheten (1 § lag (1904:48) om samäganderätt). Eftersom samäganderätt uppstår kan en av samägarna begära att hela fastigheten ska försäljas på offentlig auktion (6 § lag om samäganderätt). Därigenom blir fastigheten såld, och alla delägare får sin andel i de pengar fastigheten sålts för istället för i själva fastigheten. Det ska dock uppmärksammas att en delägare kan förhindra sådan offentlig auktion om delägaren kan visa synnerliga skäl för att inte sälja fastigheten (6 § lag om samäganderätt).

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (722)
2019-07-10 Vad händer när någon dör?
2019-07-08 Den avlidnes tillgångar ska i första hand användas för att betala skulder
2019-07-04 Ingår en privatpensionsförsäkring samt en livförsäkring i dödsbo när det finns förmånstagare?
2019-06-30 Delgivning av testamente

Alla besvarade frågor (71226)