FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal27/07/2018

Vi äger gemensamt en fastighet, behövs ett avtal som reglerar detta?

En enkel fråga, vi är nio personer som gemensamt (nio lagfarter) äger en tomt på 750 kvm som är bebyggd med nio badstugor. Bör vi skriva något juridiskt bindande avtal. OBS några konflikter finns ej.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Detta är en fråga där det inte direkt finns något rätt eller fel men jag kan se en del fördelar med att skriva ett avtal er emellan om förvaltningen av fastigheten. Som det ser ut nu när ni inte har något sådant avtal så regleras detta enligt en lag som gäller när man inte avtalat om att annat än den ska gälla (1 § samäganderättslagen). Vissa konsekvenser där är att alla ni delägare måste vara överens i förvaltningen och om ni inte är det så kan, på en delägares begäran en god man utses för att sköta förvaltningen av fastigheten (2 & 3 § samäganderättslagen). Vidare finns det en möjlighet för samtliga delägare att ansöka om försäljning av fastigheten på offentlig auktion även om övriga åtta delägare inte vill det (6 § samäganderättslagen). Allt detta kan vara såna saker som man eventuellt vill anpassa efter vad som passar bäst i er situation, samt eventuellt föra in någon bestämmelse om en person vill bli utköpt och då alltså regler om förköpsrätt för övriga delägare.

Ett sånt här avtal är alltså inget som nödvändigtvis krävs men det kan som sagt i många fall vara bra att ha ett avtal som reglerar förhållandena er emellan avseende fastigheten.

Med vänliga hälsningar,

Andreas GrundstedtRådgivare
Hittade du inte det du sökte?