Verkställighet av fängelsedom

2015-06-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
När verkställs en fängelsedom och vem kan man vända sig till för vidare information?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 9 § lag om beräkning av strafftid m.m. (strafftidslagen) framgår det att en laga kraft vunnen dom omedelbart skall befordras till verkställighet om den dömde är häktad, omhändertagen eller intagen på en anstalt. Verkställandet ska i sådana fall genomföras av häktet eller kriminalvårdsanstalten. Om den straffskyldige icke är frihetsberövad ska kriminalvården förelägga vederbörande om vilken tid och anstalt denne ska inställa sig på enligt 10 § strafftidslagen. Eftersom att det förmås ta upp till tre månader för ett fängelsestraff att verkställas kan den straffskyldige som avvaktar föreläggande från Kriminalvården avge en så kallad nöjdförklaring som innebär att domen omedelbart befordras till verkställighet.

Med stöd av det som har framförts kan jag konstatera att tidsfristen vid verkställande av en dom kan variera från det ena fallet till det andra. Om ni vill erhålla information om ett enskilt mål råder jag er att kontakta Kriminalvården.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1034)
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?
2020-06-28 Vilka etiska regler måste jurister följa?
2020-06-27 Kan man ta reda på när åtal ska väckas?

Alla besvarade frågor (81688)