Verkställighet av dom

2021-01-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej hur ansöker jag om verkställighet av dom hos tingsrätten? Ringer jag upp den tingsrätt som dömde målet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Det finns olika former av verkställighet av dom, oftast beroende på vilken typ av mål det rör sig om. Det är svårt för mig att veta vilken form du efterfrågar.

Verkställighet av dom innebär att man begär att ett visst avtal, beslut eller en dom ska genomföras. Beslutet måste ha vunnit laga kraft, och det krävs att du har en exekutionstitel för att innehållet i domen ska kunna genomföras.

Ansökan om verkställighet av dom ska vanligtvis göras till den Tingsrätt eller den myndighet (Kronofogdemyndigheten) som har meddelat beslutet. Om det rör sig om Tingsrätten så är det klokt att vända sig till de som hanterade ditt mål ifråga.

Här finns information om hur du går tillväga om du önskar att verkställa en dom kopplat till Kronofogden. Då ska du fylla i lämplig blankett för ditt ärende och sedan skicka in. På deras hemsida finns det bra vägledning om hur man gör en ansökan.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Gurander
Fick du svar på din fråga?