Verkningar av ofullbordat köpavtal

Hej Jag beställde en soffa av en butik. Det var leveranstid på c:a 6 veckor. Jag betalade 2000:- i handpenning (restvärde 8 000:-). Jag signerade orderbekräftelsen, där handpenningen och restvärdet fanns noterat. När jag hämtade ut soffan glömde butiken uppenbarligen av att ta betalt för restvärdet. Jag tänkte inte mycket på det utan åkte hem och packade upp soffan. Nu har de ringt mej och påstår att jag smiti från betalningen. Det har jag inte. Jag visade mina papper för den som var ansvarig för godsutlämning, och lastade på godset tillsammans på lastbilen. Den ansvarige personen sa, "tack det var allt", och jag åkte därifrån.

Efter någon dag ringde butiken och frågade när jag har tänkt att betala restvärdet på den. Jag svarade att jag var upptagen och att de får ringa vid senare tillfälle

I anvisningarna står det: "Varan kan ej hämtas förrän full betalning gjorts i butik" Tydligen kunde man det...

Begår jag ett brott genom inte betala in det belopp som står som restvärde. Jag har inte signerat att jag ska betala, jag har bara signerat ordern. Om butiken sedan lämnar varan till mig utan att vilja ha betalt för den, så är väl det deras bekymmer, inte mitt? Jag har ju inte stulit den, dom gav mig varan, hjälpte till att lasta in den i lastbilen och vinkade hej då. Detta kan väl intre vara ett brott, och jag kan väl inte vara skyldig att betala restvärdet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du använder våra tjänster!

Din fråga aktualiserar två rättsliga aspekter; (1) det straffrättsliga där det är fråga om du har begått ett brott, samt (2) det civilrättsliga i om du är bunden till att betala det resterande beloppet om 8 000 kr.

För att först se till den civilrättsliga aspekten så råder där ingen tvekan om att du är bunden av avtalet och är skyldig att utge de resterande 8 000 Kr. Du har tecknat ett avtal där du accepterat ett pris om 10 000 kr varav du erlagt 2 000 kr av dessa. Allt säljaren behöver göra är att styrka att de endast mottagit betalning om 2 000 kr och att det resterande beloppet är utestående. Detta är inte alltför svårt för dem och de har möjlighet att kräva ersättning antingen genom kronofogdens försorg, eller genom att stämma dig direkt vid tingsrätten. Det ligger dock på deras initiativ att avkräva betalning.

Den straffrättsliga bedömningen är dock svårare för mig att bedöma, då den till större del beror på hur själva utlämnandet av soffan gick till. Det är dock endast just utlämnandet av soffan som är relevant att titta på, då jag knappast kan se hur du skulle kunna ha gjort dig skyldig till något brottsligt i övrigt. Vid själva utlämningen av soffan finns risk att du begått ett brott för vilket du kan bära ansvar för. Med andra ord kan jag inte med säkerhet säga att du inte bär ett straffrättsligt ansvar i det läget. I den händelsebeskrivning du lämnat, är det möjligt att du har begått brott enligt Brottsbalken (1962:700) 9 kapitell, närmare bestämt bedrägeri (1§) alternativt den mildare formen bedrägligt beteende (2§) eller oredligt förfarande (8§). Utefter den beskrivning du lämnar kan jag endast dra slutsatsen att dessa brottsrubriceringar kan aktualiseras, men för att fastslå exakt vilket ansvar du skulle kunna bära krävs en närmare undersökning.

För att summera detta vill jag fastslå att du har en skuld till butiken, som de har rätt att kräva in. För de fall du inte betalar den resterande skulden så kan butiken på rättslig väg kräva in pengarna. Och för de fall de inleder rättsliga åtgärder kan det även vara så att känner att de har fog för att polisanmäla händelsen. Tyvärr kan jag inte uttala mig för de fall de polisanmäler händelsen huruvida du har ett straffrättsligt ansvar i händelsen med uthämtningen av soffan, jag kan bara konstatera att det inte går att utesluta.

Jag hoppas den här rådgivningen hjälper dig i ditt ärende.

Med vänliga hälsningar

Fredrik.norberg@lawline.se

Fredrik NorbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Rättsverkningar vid avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000