Verklig innebörd

2016-09-12 i Reavinstskatt
FRÅGA
Jag och min bror äger 50% var av en ärvd fastighet.Tanken är att jag ska lösa ut (köpa) hans del.Kan vi genom gåvor, skänka fastighet resp. pengar till varandra och därmed komma undan vinstskatten för den säljande parten, min bror alltså?Med vänlig hälsningLasse
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Även om gåvor enligt inkomstskattelagen i sig är skattefria, 8 kap. 2 § inkomstskattelagen, är de rättshandlingar som du avser att företa med din bror inte problemfria ur ett skatteperspektiv. Det har i skatterättslig praxis utvecklats en princip om fastställande av "rättshandlingars verkliga innebörd". Enligt principen heter det att rättshandlingar som vidtagits i syfte att komma undan skatt inte ska betraktas som deras civilrättsliga beteckning, utan ska i skattehänseende ses i ljuset av deras "verkliga innebörd". Detta betyder att även om ni faktiskt har gett gåvor till varandra finns en möjlighet att trots allt betrakta era rättshandlingar som ett köp. Det får konsekvensen att din bror blir beskattad för ett köp. Den enkla förfarandeprocessen som du beskriver kommer troligen att bli genomskådad av skatteverket.

Vill du veta mer om detta kan hänvisas till skatteverkets redogörelse om detta ämne i följande länk: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.1/339269.html

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?