Verkan av fullmakt

2017-07-19 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej,Vi är 3 syskon vars far gick bort i mitten av maj. Min bror håller nu på och sammanställer bouppteckningen. Vänner till honom, en advokat och en mäklare, kommer att agera förrättningsmän. Jag har ännu inte fått någon kallelse till förrättning som måste ske före 15 aug. Det är möjligt jag inte hinner komma hem till Sverige före dess och min bror vill då ha en fullmakt från mig. Av olika skäl är jag tveksam till detta. Vill från er höra om jag riskerar någonting inför framtida arvskifte om jag ger honom en fullmakt? Hur kan jag bäst formulera fullmakten så att den begränsas till att gälla endast för bouppteckningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Först och främst vill jag beklaga sorgen efter er far.

Det går att formulera en fullmakt just för bouppteckningen, som du skriver. Gör du en skriftlig fullmakt och skriver vad den berör, dvs. att han bara är behörig att fatta beslut å din räkning i bouppteckningen, är det vad som gäller. Om han skulle gå utanför vad som skrivs i fullmakten, är det utan verkan mot dig om tredje man (dvs. den eller de han rättshandlar med å din räkning) förstått eller borde förstått att han gick utanför sin befogenhet. Detta kan du säkra genom att exempelvis förklara för advokaten, mäklaren och det tredje syskonet att fullmakten bara gäller bouppteckningen. Fullmakten behöver inte vara skriftlig eller undertecknad, men det är bra den är båda så det finns bevis på den.

Det finns alltid risker med att ge en fullmakt till någon. En allmän regel är att fullmäktigen (din bror) ska ta tillbaka på huvudmannens intressen.

Skulle han, förhoppningsvis mot förmodan, aktivt försöka sätta dig i en sämre position än vad du skulle varit i om du företrätt dig själv finns det vissa straffrättsliga metoder att skydda sig med. Det närmsta brottet är trolöshet mot huvudman.

Eftersom en fullmakt är ett så pass ingripande rättsdokument rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist för att få den korrekt formulerad. Då kan ni även diskutera risker utifrån hur dödsboet ser ut, vilket är svårt för mig att veta bara av informationen i frågan. Vill du ha hjälp av våra jurister kan du kontakta oss på www.lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1435)
2021-11-16 Rätt till provision?
2021-11-15 Hur beräknas andelarna vid en avyttring av en gemensamt ägd bostadsrätt?
2021-10-29 Privatleasing av bil, tredje part värderar
2021-10-27 Varför måste man skriva sin underskrift då man returnerar en vara och vad händer om man inte gör det?

Alla besvarade frågor (97338)