Verkan av äktenskapsförord

Hej, jag skulle vilja få en sak förklarat för mig. Om det står skrivet så här i ett äktenskapsförord "Vi äkta makar bestämmer genom detta äktenskapsförord att såväl all egendom, som envar av oss nu äger, som all egendom vi framdels förvärvar, skall vara vardera makens enskilda egendom varvid den andra av oss således inte ska ha någon giftorätt. All egendom som träder istället för nu avsedd egendom skall vara vederbörandes enskilda egendom. Avkastningen av all nu avsedd egendom skall vara enskild egendom. "

Innebär det att om ena parten inte hade med sig något in i äktenskapet, inga möbler, ingenting. Om det sedan köps en ny soffa, tex , vem tillfaller den då? Är det den som betalat för den eller har den "nu trädit in" istället för den gamla soffan och är den enskilda egendomen av personen som hade alla möbler från början ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att det du frågar om är vad som ska gälla vid en eventuell skilsmässa och vilken egendom som ska anses vara vems enskilda.

Generellt om makars egendom

Vid en eventuell skilsmässa ska bodelning ske. I bodelningen (Uppdelningen av egendomar) ska allt giftorättsgods ingå enligt 10 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄB). Giftorättsgods syftar på all egendom som ni äger sammanlagt. Enskild egendom utgör dock inte giftorättsgods enligt 7 kap 1 § ÄB och ska inte ingå vid eventuell skilsmässa.

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är en möjlighet för makar att själva reglera sin egendom och bestämma vem som ska äga vad i händelse av en skilsmässa genom att göra den enskild enligt 7 kap 2 § 1 p. ÄB. Enligt 7 kap 2 § 1 p. ÄB och 7 kap 3 § ÄB är det möjligt att reglera både nuvarande och framtida egendom genom äktenskapsförord. I ditt fall innebär det att all egendom som ni har ägt tidigare och som ni äger i framtiden kommer att vara er enskilda och inte ingå vid skilsmässa. Det innebär att ifall du t. ex köper en ny soffa, så ska den utgöra tillfalla dig och utgöra din enskilda egendom.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Benjamin von GohrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning