Vems tomt ligger häcken på?

2020-06-29 i Fastighet
FRÅGA
Vi planterade (34 år sedan) vår häck mellan två radhusfastigheter. Plantering gjordes ca 340 mm från tomtgränsen på vår sida. Grannen byggde sin altan 2 år sedan så att den ligger delvis 340 mm på vår sida. Nu hävdar grannen att hela häggen ligger på deras sida av gränsen. (varit grannar 32 år)Nu hotar har att klippa ned häcken. Vad ska vi göra ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lantmäteriet:

Lantmäteriet är den myndighet i Sverige som hanterar fastigheter. Vid oklarheter kring en fastighetsgränser kan du kontakta dem. Här kan du läsa mer om detta.

Jordabalken:

Om det visar sig att häcken ligger på er grannes tomt så finns det även en relevant regel i jordabalken (JB). I JB 3 kap. 1 § stadgas att var och en ska vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ta skälig hänsyn till sin omgivning. Reglerna tar sikte på de situationer när en granne gör något med sin fasta egendom som direkt påverkar den andre grannens egendom.

Sammanfattning:

Jag skulle råda dig att först kontakta Lantmäteriet för att se om de kan klara upp vad som gäller kring er tomtgräns. Dock räknas häckar som fastighetstillbehör enligt JB. Var och en får i regel göra vad den vill med sin egen fastighet, som till exempel tillföra eller bort fastighetstillbehör såsom träd och buskar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (562)
2021-05-05 Grannen klagar på mitt träd – måste jag ta ner det?
2021-04-30 Värdering av fastighet vid gåva
2021-04-27 Tillhör ett kassaskåp en fastighet?
2021-04-23 Får brunn och avloppsledning bytas ut vid köp av byggnad på ofri grund?

Alla besvarade frågor (92043)