Vems är skulderna i en enskild firma?

2015-07-28 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
Om jag vill skriva över min enskilda firma som jobbar med löpande redovisning på en annan person ?Vad händer med skulderna i företaget ? följer dom med till den nya enskilda personen ?Eller blir dom mina privat istället ?
SVAR

Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine.

En enskild firma är ingen juridisk person. En enskild firma kan därför inte vara bärare av tillgångar eller skulder. Skulderna eller tillgångarna är därmed redan dina som privatperson. Vid en överlåtelse av firman överlåts endast firman (d.v.s namnet och ensamrätten till detta) andra tillgångar kan givetvis överlåtas, men är inte att anse som en del av näringsverksamheten.

Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.Tobias Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (268)
2020-06-30 Kan jag få tillbaka pengarna för en potentiell ogiltig transaktion?
2020-06-29 Spelande minderårig
2020-06-28 Vilket ansvar har huvudentreprenören gentemot beställaren om en underleverantör försätts i konkurs?
2020-05-31 Kan man bryta leasingavtal i förtid på grund av corona?

Alla besvarade frågor (81671)