Vem utövar tillsyn över Justitiekanslern

FRÅGA
Hej! Om man skulle vilja få prövat om JK begått tjänstefel, exemplevis i form av grundlagsbrott, till vilken instans vänder man sig då? JO? Eller i korthet: vem utövar tillsyn över JK?Bästa hälsningar, 
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Med "Justitiekanslern" kan avses både Anna Skarhed, den nuvarande justitiekanslern, samt myndigheten Justitiekanslern med ca 30 anställda. 

Riksdagens ombudsmän, eller i dagligt tal Justitieombudsmannen (JO), har som uppgift att utöva tillsyn över bl.a. myndigheterna i Sverige. Alltså är det rimligt att anta att det är till JO som man skulle vända sig till med sin anmälan, med dock så prövar inte JO anmälningar mot JK.

Ett JK-beslut kan i vissa fall överklagas, men om man anser att JK har gjort något brottsligt så är det till regeringen som man vänder sig till, vilken i sin tur prövar JK:s agerande. Detta eftersom att det är regeringen själv som tillsatt JK och därmed är den som har att pröva JK:s agerande.

vänligen

Hampus Stålholm Holmqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Justitiekanslern (JK) (28)
2021-08-18 Hur får man upprättelse när man suttit oskyldigt anhållen?
2021-06-30 Rätt till ersättning på grund av häktning?
2020-12-03 Hur lång är preskriptionstiden för ansökan om ersättning vid frihetsberövande?
2020-12-02 För hur lång tid tillbaka kan man anmäla till justitiekanslern?

Alla besvarade frågor (97694)