Vem utövar tillsyn över JO?

Hej !

Jag har en fråga ang. JOs verksamhet samt deras sätt att hantera inkommande anmälningar. Jag har under många år hjälp en del personer att göra en anmälan till JO, problemet är fölajnde -

oavsett hur och vad det handlat om så brukar det alltid vara beslut som fattat inom 1 vecka elller som max 14 dagar och alltid med samma texter. av det som du beskrivit leder inte till att JO ska granska ...... därmed ingen mer åtgärd från JO. och till sist beslut kan inte överklaga!

Så här lyda min frågan. Får JO göra och bestämma precis hur de vill utan någon vidare kontroll??

Ser tacksamt emot snabbt återkopplingen

Lawline svarar

Reglering

Enligt 13 kap 6 § regeringsformen (1974:152) (RF) är det riksdagen som utser justitieombudsmän, dessa bildar en myndighet under riksdagen, s.k. Riksdagens ombudsmän (JO). JO:s uppgift är att följa riksdagens instruktioner och utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter. I vissa fall kan JO även föra talan.

Riksdagen får på begäran av konstitutionsutskottet (KU) entlediga en ombudsman som inte har riksdagens förtroende, 13 kap. 4 § Riksdagsordningen (2014:801).

Enl. JO:s hemsida inkommer det 9000 anmälningar per år och det är det mellan 5 till 10 % av JO:s anmälningar som leder till kritik och ⅔ av anmälningarna som skrivs av utan att det gör en utredning. Det är jurister på JO som granskar anmälningarna och gör bedömningen om anmälningen ska utredas. Här kan du läsa om vad JO uppger som skäl till att en anmälan inte utreds.

Slutsats

Det finns alltså ingen som har direkt tillsyn över JO och det finns inte möjlighet att överpröva en JO:s beslut av en annan instans. Den enda möjligheten som finns vad gäller JO:s agerande är alltså att vända sig till KU, som kan få en JO entledigad, dvs. uppsagd från sitt arbete. I praktiken agerar KU dock sällan, vilket innebär att det inte är särskilt troligt att nå framgång ens där. Så svaret på din fråga är alltså i många fall ja, JO kan bestämma vilka anmälningar de väljer att ta upp och det sker utan egentlig kontroll.

Här kan du läsa mer om problematiken i en debatt-artikel skriven av en advokat.

Hoppas du fått svar på din fråga, MVH

Victoria StrömRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Justitieombudsmannen (JO)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo