FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt27/09/2022

Vem upprättar en fullmakt?

Hej Om en familjemedlem har blivit häktad, hur får man fullmakt för att hantera hyresrätten och andra betalningar samt uppsägningar? Är det via banken eller hyresvärden? Eller annat?

Lawline svarar

  Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En fullmakt är en utfästelse från en huvudman (fullmaktsgivare) till en tredje part om att en fullmäktig (viss utpekad person) har rätt att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning. Reglerna om fullmakt återfinns i avtalslagen. Utgångspunkten är att det inte finns några formkrav för hur en fullmakt ska utformas. De fullmakter som har formkrav är framtidsfullmakter (lagen om framtidsfullmakter) och fullmakter som rör köp, byte eller gåva av fast egendom (27 § avtalslagen). Fullmakter behöver därav inte vara skriftliga, utan även muntliga fullmakter är giltiga. Det finns således inte något lagstadgat krav på hur fullmakter för bank- och hyresärenden ska vara utformade, men den som ska rättshandla med dig som fullmäktig (exempelvis hyresvärden och banken) kan själva välja att ställa krav på utformningen. Detta beror på att det är deras ansvar att avgöra om din fullmakt är giltig eller inte. Jag skulle därför rekommendera dig att kontakta de parter som måste godta fullmakten och höra vad de ställer för krav på fullmaktens innehåll. Därefter behöver en fullmakt upprättas i enlighet med dessa krav och undertecknas av fullmaktsgivaren själv (den häktade), den fullmäktige (dig) och eventuella vittnen. Därefter kan du företa rättshandlingar i fullmaktsgivarens namn.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och om du vill ha hjälp med att upprätta en fullmakt skulle jag varmt rekommendera dig att boka tid med någon av våra jurister här.

Bästa hälsningar,

Negin AhmadiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”