Vem tar hand om dödsboet om det inte finns anhöriga som vill eller kan ta hand om boet?

FRÅGA
om man dör och inte har planerat nånting alls och inte har anhörigasom vill/kan ta hand öm dödsboet - vad händer då egentligen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har tolkat din fråga såhär: Du undrar vad som händer med någons egendom om personen inte har skrivit testamente. Du undrar också vem som tar hand om dödsboet om det inte finns anhöriga som vill eller kan ta hand om boet.

Vad händer med den dödes egendom om han eller hon inte skrivit testamente?

Den dödes egendom kommer fördelas enligt den legala arvsordningen i ärvdabalken (ÄB). Det finns tre arvsklasser. Arvsklass 1 är den dödes barn (2 kap. 1 § ÄB). Arvsklass 2 är den dödes föräldrar, syskon eller syskons barn (2 kap. 2 § ÄB). Arvsklass 3 är den dödes mor - och farföräldrar och barn till dessa (2 kap. 3 § ÄB). Arvsklass 1 ärver i första hand. Arvsklass 2 ärver om det inte finns någon person i arvsklass 1. Arvsklass 3 ärver om det finns finns någon person i arvsklass 2.

Arvet efter den döde går till allmänna arvsfonden, om det inte finns några arvingar överhuvudtaget (5 kap. 1 § ÄB).

Vem tar hand om dödsboet om det inte finns anhöriga som vill eller kan ta hand om boet?

Arvingar till den döde är som utgångspunkt dödsbodelägare (18 kap. 1 § första stycket ÄB). Arvingarna kan dock ansöka om att boet ska förvaltas av boutredningsman (19 kap. 1 § första stycket ÄB). Boutredningmannen tar över ansvaret för dödsboet. Ansökan om detta görs hos tingsrätten.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Vänligen,

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (874)
2020-11-24 Ärver man skulder?
2020-11-20 Internationellt arv
2020-11-19 Vem tar hand om omyndiga barns arv?
2020-11-17 Arv och testamentsrätt

Alla besvarade frågor (86739)