Vem står risken för varan vid köp mellan privatpersoner?

2019-04-27 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag köpte en vara från en privatperson på blocket för 400kr. Enligt säljaren postades varan den 3/4 i postens blå påse (ej rek), skrev avsändare men har inget spårnummer.Jag har ännu inte fått paketet, 23/4 och har varit i kontakt med posten som säger att det endast är några dagars leveranstid. Vem är ansvarig för frakten? Vad har jag som köpare för rättigheter att få tillbaka mina pengar då jag inte erhållit det jag köpt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

När det gäller köp av lös egendom mellan privatpersoner är köplagen (KöpL) tillämplig 1 § KöpL. Köplagen är dispositiv och gäller bara förutsatt att inget annat har avtalats mellan köpare och säljare eller om det föreligger handelsbruk eller sedvänja som måste anses bindande för parterna 3 § KöpL. Jag antar här att avtal inte finns och att inte något handelsbruk/sedvänja har utvecklats mellan dig och säljaren.

Vem står för risken för varan?

Att en part står för risken för varan innebär att det är denna som ska ansvara för en händelse som drabbar prestationen när inte någon av parterna har orsakat händelsen. Risken går över på köparen när varan avlämnas antingen enligt 6 § KöpL eller 7 § KöpL. Eftersom det här inte rör sig om något hämtningsköp utan transportköp är det endast 7 § KöpL som är tillämpbar. I 7 § KöpL anges när avlämnande sker vid tre huvudvarianter av transportköp. Det första alternativet kan sägas gälla att varan avlämnas när varan överlämnas för transport. Detta gäller emellertid inte om varan ska transporteras inom en och samma ort eller till en ort dit säljaren vanligen ombesörjer transport. Det gäller inte heller om säljaren själv transporterar varan, oberoende av vart varan levereras. I båda dessa senare fall sker avlämnandet först när varan överlämnas till köparen. I ditt fall tolkar jag det dock som att du och säljaren inte befinner er inom samma ort och således rör det sig om ett distansköp.

Vid distansköp är avlämnandet beroende av vem som utfört transporten. Avlämnandet sker enligt 7 § 2st KöpL när varan tas om hand av en självständig fraktförare. Med andra ord har avlämnandet skett här när säljaren lämnade varan till Posten. Således är det du som köpare som står för risken för varan när denna väl lämnats in till posten och du kan inte rikta några köprättsliga krav gentemot säljaren om varan har försvunnit under transporten.

Om du misstänker att du utsatts för ett bedrägeri eller annat brott råder jag dig att ta kontakt med både Blocket och Polisen.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1023)
2019-08-13 Fel på bil vid försäljning mellan privatpersoner
2019-08-10 Vilka rättigheter har köparen vid fel på en vara?
2019-08-10 Kan köparen kräva tillträde till bostadsrätt på morgonen på tillträdesdagen?
2019-08-09 Vilken rätt har man att åberopa fel i bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (72056)